Wszyscy lubimy Święta Bożego Narodzenia, z utęsknieniem czekamy na choinkę, kolędy i pierwszą gwiazdkę na niebie w wigilijny wieczór. Chcąc jeszcze bardziej wprowadzić Was kochani w ten cudowny świąteczny nastrój serdecznie zapraszamy rodziny z terenu naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym „Łańcuch Choinkowy”.

„Łańcuch Choinkowy” musi być wykonany własnoręcznie przez uczestników konkursu, tj. rodzinę jako forma przestrzenna według wszelkich możliwości twórczych z dowolnego materiału, technika jest zupełnie dowolna. Niedopuszczalne jest użycie elementów gotowych z seryjnej produkcji. Praca konkursowa musi mieć co najmniej 2 metry długości i zostać wykonana z lekkiego materiału, umożliwiającego zawieszenie jej na choince. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie. Pamiętajcie, że udział w konkursie mogą wziąć tylko rodziny (dziecko/dzieci i rodzice, dzieci i dziadkowie, dzieci ciocie i wujkowie). Naszym głównym celem jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz umacnianie więzi rodzinnych.

U nas nie ma przegranych, każda praca zostanie nagrodzona. Termin składania prac do 16.12.2019 do godz. 15.00.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Karta zgłoszeniowa
Regulamin konkursu „Łańcuch Choinkowy”

Ewa Grzelak
Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi