Pracownik MODR o/Płock swój dyżur pełni w budynku GOPS (ul. Płońska 4) w godzinach od 7:00 – 15:00.