Pracownik MODR o/Płock swój dyżur pełni w budynku GOPS (ul. Płońska 4) w godzinach od 7:00 – 15:00.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.