Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 1. Przedmiot konsultacji: Statuty sołectw położonych na terenie Gminy Mała Wieś.
 2. Termin konsultacji: od 4 do 14 stycznia 2019 r.
  Nazwa sołectwa Data i godzina przeprowadzenia konsultacji w I i II terminie Miejsce przeprowadzenia konsultacji
  Borzeń 4.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Brody Duże 4.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

   Remiza OSP w Brodach Dużych
  Chylin 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w Chylinie
  Dzierżanowo 11.01.2019r.

   godz. 16.00 i 16.30

  Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
  Główczyn 7.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Świetlica wiejska w Główczynie
  Kiełtyki 7.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  U sołtysa
  Lasocin 13.01.2019 r.

  Godz. 13.00 i 13.30

  Świetlica wiejska w Lasocinie
  Liwin 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  U sołtysa
  Mała Wieś 7.01.2019 r.

  Godz. 17.30 i 18.00

  Urząd Gminy w Małej Wsi
  Nakwasin 5.01.2019 r.

  Godz. 16.00 i 16.30

  U sołtysa
  Niździn 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Małej Wsi
  Nowe Arciszewo 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Nowe Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Orszymowo 9.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Orszymowie
  Perki 10.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  U sołtysa
  Podgórze 11.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Podgórze Parcele 11.01.2019 r.

  Godz. 17.00 i 17.30

  Szkoła Podstawowa w Podgórzu
  Stare Arciszewo 10.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Stare Gałki 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Remiza OSP w Starych Gałkach
  Stare Święcice 8.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  Świetlica wiejska w

   Starych Święcicach

  Węgrzynowo 14.01.2019 r.

  Godz. 18.00 i 18.30

  Świetlica wiejska w Węgrzynowie
  Wilkanowo 7.01.2019 r.

  Godz. 19.00 i 19.30

  U sołtysa
  Zakrzewo Kościelne 9.01.2019 r.

  Godz. 18.30 i 19.00

  Remiza OSP w Zakrzewie Kościelnym
 • Forma konsultacji: zebranie wiejskie.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 min od godziny zebrania zwołanego w pierwszym terminie.

Konsultacje będą polegały na zapoznaniu się z projektem statutu sołectwa i oddaniu głosu popierającego lub przeciwnego na pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za nadaniem statutu sołectwa określonego w załączniku do projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś przedstawionym na zebraniu”

Projekty statutów będących przedmiotem konsultacji wyłożone zostaną do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

-w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1, 09-460 Mała Wieś,  sekretariat pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu,                                                                                                                        -u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Mała Wieś lub w uzgodnieniu z sołtysem w obiekcie użyteczności publicznej,                                                                                                                              -zamieszczone na stronie internetowej www.malawies.pl.

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski