Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że Gmina Mała Wieś zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacje o naborze – [KLIK].

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Mała Wieś zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach  w terminie do 30.06.2021 r.

Wzory w/w informacji  można pobrać w tut. urzędzie oraz z linku.

W momencie otrzymania dofinansowania Gmina Mała Wieś ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mała Wieś numerem tel.  24 269 79 76.