Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Borzeń, Wilkanowo, Orszymowo, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.