Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Chylin, Zakrzewo, Kupise przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.