Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.