Przedsiębiorcy, którzy do 19 maja nie zgłoszą numeru PESEL do CEIDG, zostaną wykreśleni z listy ewidencji. O zgłoszeniu numeru PESEL muszą szczególnie pamiętać osoby, które założyły firmę przed 2001 rokiem i które od tamtej pory nie zawieszały ani nie zmieniały przedmiotu jej działalności.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.