30 września 2018 r.  jest ostatecznym terminem złożenia wniosku o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym.