Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką Sołectwa Mała Wieś zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 16 września 2019 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś. Tematem zebrania będzie fundusz sołecki.

Sołtys wsi Małgorzata Kokosińska