Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś na spotkanie, którego tematem będą kierunki rozwoju Gminy Mała Wieś. W spotkaniu wezmą udział: minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister Maciej Wąsik sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator RP Marek Martynowski oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Artur Tomasz Czapliński. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 w sali konferencyjnej.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.