MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ PŁOCK POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w PŁOCKU zaprasza na szkolenie w dniu 26.02.2019 o godzinie 10:00. Szkolenie odbędzie się na Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

TEMAT: „Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym na potrzeby działań PROW 2014-2020”.

WYKŁADOWCY: Kostrzew Piotr, MODR, O/Płock.

Organizator: Kowalski Remigiusz, tel 509-410-765