MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ PŁOCK POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w PŁOCKU zaprasza na szkolenie w dniu 07.02.2019 o godzinie 10:00. Szkolenie odbędzie się na Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

TEMAT: „ PROW 2014-2020. „Wybrane programy”: INWESTYCJE NA OSN-ach, PREMIA MŁODY ROLNIK, RESTRUKTURYZACJA, MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH.

WYKŁADOWCY: Skibowska Jadwiga,  MODR, O/Płock.

Organizator: Kowalski Remigiusz, tel 509-410-765

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.