MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ PŁOCK – POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w PŁOCKU zapraszają na SZKOLENIE dla rolników ,,Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu, dyrektywa azotanowa i wodna (m.in. aktualne informacje na rok 2020 o planach nawożenia N).
TERMIN: 13 LUTEGO 2020 r. /czwartek/
MIEJSCE: SALA POSIEDZEŃ – Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1,
ORGANIZATOR: starszy doradca Remigiusz Kowalski – MODR
WYKŁADOWCA: główny doradca rolnośrodowiskowy Piotr Kostrzewa – MODR.