Upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego