Przypominamy, że w dniu 15 listopada mija termin płatności 4 raty podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego