Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 17 grudnia 2019 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie uchwały w sprawie:
/1. zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Mała Wieś na 2019 rok Nr 18/III/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia  2018 r.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).