INFORMACJA
Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informuję, że XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mała Wieś będzie sesją zamkniętą, tylko z udziałem radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie 9:00 w sali Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
1). zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2020 Nr 156//XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r.;
2). zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034.
4. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).