2017


 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960 W Mała Wieś-Niździn –Cieśle

  Pomoc finansowa dla powiatu płockiego w formie dotacji celowej: 126.324,96 zł (50% wartości wykonanych robót budowlanych)

 • Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2952 W Wilczkowo- Bodzanów-Słupno

  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2952 W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2960 W w stronę Węgrzynowa do SUR)

  Udział Powiatu: Materiały budowlane do budowy chodnika

  Udział Gminy: Wykonanie robót budowlanych na kwotę  78.720,00 zł

2016


 • Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 2960 W Mała Wieś-Niździn- Cieśle

  Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 2960 W Mała Wieś – Niździn – Cieśle

  Pomoc finansowa dla powiatu płockiego w formie dotacji celowej:- 74.534,31 zł (Udział Gminy)

 • Modernizacja drogi powiatowej NR 2960W Mała Wieś-Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+584 do km 4 + 713

  Modernizacja drogi powiatowej NR 2960W Mała Wieś-Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+584 do km 4 + 713

  Pomoc finansowa dla powiatu płockiego w formie dotacji celowej: 125 000,00 zł (Udział Gminy)

Content | Menu | Access panel