Urząd Gminy w Małej Wsi

ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
email: gmina@malawies.pl
tel. (sekretariat): +48242697960

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś

email: multiosada@gmail.com

tel.: +48570604310

http://multiosada.pl/

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś
tel./fax: +48242314044

Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Dzierżanowo 53, 09-460 Mała Wieś
tel./fax: +48242313031

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś
tel.: +48606685062

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Maksymiliana Kolbego 13, 09-460 Mała Wieś

email: mala.wies@interia.pl

tel.: +48242314037

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś
email: gops@malawies.pl

Telefony kontaktowe:
Kierownik: +48242697962
Pracownicy socjalni, Asystent rodziny: +48242697978
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia Wychowawcze: +48242697977

Samorządowe Przedszkole z Odziałem Integracyjnym w Małej Wsi

ul. Warszawska 53, 09-460 Mała Wieś

email: przedszkole.mw@wp.pl

tel.: +48242314099

https://www.facebook.com/przedszkole53

Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Podgórze 6, 09-460 Mała Wieś
tel./fax: +48242314153

Dzienny Dom SENIOR+ Mała Wieś

ul. Płońska 2, 09-460 Mała Wieś
tel.: +48242697973

Dzienny Dom SENIOR+ Mała Wieś

ul. Warszawska 53, 09-460 Mała Wieś
Content | Menu | Access panel