• 12 czerwca 2020
  • 07:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Kiełtyki, Ściborowo, Perki, Stare Święcice, Nowe Święcice, Nakwasin przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel