• 14 maja 2020
  • 10:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Kiełtyki, Ściborowo, Perki, Stare Święcie, Nowe Święcice, Nakwasin; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel