• 12 sierpnia 2020
  • 07:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel