• 13 maja 2020
  • 10:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo; przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel