• 15 grudnia 2020
  • 07:00

Wszystkim mieszkańcom miejscowości: Niździn, Nowe Gałki, Stare Gałki, Brody Małe, Węgrzynowo przypominamy o terminie odbioru odpadów komunalnych.

Content | Menu | Access panel