• 19 maja 2018
  • 23:59

Przedsiębiorcy, którzy do 19 maja nie zgłoszą numeru PESEL do CEIDG, zostaną wykreśleni z listy ewidencji. O zgłoszeniu numeru PESEL muszą szczególnie pamiętać osoby, które założyły firmę przed 2001 rokiem i które od tamtej pory nie zawieszały ani nie zmieniały przedmiotu jej działalności.

Content | Menu | Access panel