Terminy, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego:
– co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego
-niezwłocznie-w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza albo utraty, lub takiego uszkodzenia dowodu osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza.
Szczegółowe informacje w linku