SONY DSC

Andrzej Pielat

Przewodniczący Rady Gminy

telefon: +48505425048
+48 242697792

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje Interesantów w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12 w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00

Robert Błaszczak

Radny z Chylina

Jacek Klimczewski

Radny z Dzierżanowa

Krzysztof Mirosław Dębski

Radny z Małej Wsi

Ryszard Gankowski

Radny ze Starego Arciszewa

Grażyna Kurzyńska

Radna z Nowych Gałek

Radosław Miszczyński

Radny z Główczyna

Albin Krzysztof Dynarek

Radny z Lasocina

Krzysztof Ciarka

Radny z Małej Wsi

Piotr Nowatkiewicz

Radny z Niździna

Jerzy Michał Ostrowski

Radny z Podgórza-Parcele

Edward Piątkowski

Radny z Małej Wsi

Zbigniew Popiołek

Radny z Orszymowa

Łukasz Stobiecki

Radny z Zakrzewa Kościelnego

Piotr Wiktor Szmulewicz

Radny ze Starych Święcic


 • Komisja Rewizyjna

  1. Piotr Wiktor Szmulewicz – Przewodniczący Komisji
  2. Radosław Miszczyński – Zastępca Przewodniczącego
  3. Jacek Klimczewski
  4. Piotr Nowatkiewicz
 • Komisja Budżetowo Gospodarcza i Ochrony Środowiska

  1. Ryszard Gankowski – Przewodniczący Komisji
  2. Albin Krzysztof Dynarek – Zastępca Przewodniczącego
  3. Krzysztof Ciarka
  4. Edward Piątkowski
  5. Zbigniew Popiołek
  6. Łukasz Stobiecki
 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

  1. Krzysztof Mirosław Dębski – Przewodniczący Komisji
  2. Jerzy Michał Ostrowski – Zastępca Przewodniczącego
  3. Robert Błaszczak
  4. Ryszard Gankowski
  5. Grażyna Kurzyńska
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Albin Krzysztof Dynarek – Przewodniczący Komisji
  2. Robert Błaszczak – Zastępca Przewodniczącego
  3. Krzysztof Ciarka
  4. Piotr Wiktor Szmulewicz
Content | Menu | Access panel