W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanym koronawirusem  CoVID-19, po uzgodnieniach z Kołami Łowieckimi, prosi się do Rolników o wstrzymanie  zgłaszania wniosków o oszacowanie szkód łowieckich w uprawach  do dnia 27 marca 2020 roku.

Content | Menu | Access panel