Afrykański pomór świń ( ASF ) – Gmina Mała Wieś w strefie niebieskiej

W dniu 13 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Płocku lek. wet. Markiem Sankiewiczem. W spotkaniu wzięli udział hodowcy trzody chlewnej, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Mała Wieś. W związku  ze stwierdzeniem w miejscowości Gawarzec Dolny, gmina Czerwińsk nad Wisłą ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku poinformował, iż do obszaru zagrożenia (strefa niebieska) włączone zostały w całości gminy: Mała Wieś i Wyszogród. Szczegółowe informacje dotyczące  zasad  na obszarze zagrożenia  i bioasekuracji zamieszczone są w załącznikach. (więcej…)

Afrykański Pomór Świń – Strefa czerwona

W następstwie opublikowania w dniu 6 sierpnia 2019 r. decyzji Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że do obszaru objętego ograniczeniami włączone zostały w całości gminy: Mała Wieś, Wyszogród, Bodzanów i Słubice. (więcej…)

ASF – Gmina Mała Wieś w obszarze ochronnym (strefa żółta)

KOMISJA (UE) DECYZJĄ WYKONAWCZĄ  2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zaliczyła Gminę Mała Wieś i Wyszogród w pow. płockim do obszaru ochronnego (strefa żółta) w związku z tym należy przestrzegać zasad bioasekuracji wyszczególnionych w/w decyzji. link
Ponadto 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie ws. środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń. link

autor – Danuta Szmulewicz

Content | Menu | Access panel