Sposoby załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Szanowni Państwo, informujemy i przypominamy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w Urzędzie Gminy Mała Wieś nadal obowiązują ograniczenia dotyczące bezpośredniej obsługi. Obsługa Interesantów odbywa się na parterze budynku. Wejście do Urzędu jest możliwe jedynie w maseczce ochronnej. Prosimy o dezynfekcję rąk. Zachęcamy do wrzucania dokumentów do urny znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu. Prosimy o uszanowanie i respektowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. (więcej…)

Akcja przekazywania maseczek ochronnych i ulotek informacyjnych dotyczących COVID-19

W związku z dołączeniem województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa i decyzją Ministra Zdrowia o przydziale maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Mała Wieś,  strażacy z jednostek OSP od dnia 23.03.2021 r. rozpoczną  dystrybucję maseczek oraz ulotek informacyjnych dotyczących COVID-19 na terenie gminy. Przy odbiorze maseczek prosimy o szczególną dbałość w przestrzeganiu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Content | Menu | Access panel