„Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo”

W dniu 29 czerwca 2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo” na odcinku 940 m. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski): 298.627,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 218.435,00 zł.

(więcej…)

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo”

18.12.2019 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Dorotą Serwińską podpisali umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantynem Radziwiłłem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo” w ramach  „Funduszu Dróg Samorządowych”. Gmina pozyskała dofinansowanie rzędu do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ramach w/w zadania zaplanowano przebudowę 940 m drogi. (więcej…)

Content | Menu | Access panel