Informacja w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie

Informujemy, że w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, do rzeki Wisły zostały zrzucone nieczystości, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Prosimy mieszkańców Gminy Mała Wieś o niekorzystanie z kąpielisk, połowu ryb czy pobierania wody do celów gospodarczych.
Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy Gminy Mała Wieś zaopatrywani są w wodę ze studni głębinowych, nie z rzeki Wisły.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032 – informacja dla mieszkańców

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2032”, przypominamy  o obowiązku złożenia (w terminie do 30.03.2018 r.) przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania. (więcej…)

Content | Menu | Access panel