Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Mała Wieś

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Mała Wieś zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 06 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś.

Content | Menu | Access panel