Bezpłatne konsultacje i porady Lokalnego Punktu Informacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

W dniu 29 marca 2018 roku w godzinach 11.00-13.30 w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Konsultacje społeczne dotyczącego projektu uchwały Rady Gminy Mała Wieś w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś

Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce Statut Gminy został zamieszczony projekt uchwały Rady Gminy Mała Wieś w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem. Wszelkie uwagi prosimy składać bezpośrednio do radnych Gminy Mała Wieś w terminie do 30 marca 2018 roku.

Content | Menu | Access panel