Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Mała Wieś

W sobotę 6 marca 2021 roku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Mała Wieś. Mszę Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych, celebrował proboszcz ks. Edward Kuzak. Następnie zgromadzeni udali się przed pomnik upamiętniający miejsce ostatniej walki Żołnierzy Niezłomnych w miejscowości Stare Gałki gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Urząd Gminy w Małej Wsi reprezentowali: Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pielat oraz Kierownik USC Pani Elżbieta Marciniak.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada obchodzimy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W dzień poprzedzający Święto Niepodległości Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Panem Andrzejem Pielatem oraz pracownikami Urzędu Gminy Mała Wieś złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą to wielkie wydarzenie dla nas Polaków. Święto Niepodległości to bez wątpienia jeden z najważniejszych dni dla wszystkich Polaków, tego dnia obchodzimy rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Czcijmy pamięć tych, którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę.

(więcej…)

Złote Gody w Małej Wsi

Nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego móc raz jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej, wspaniałej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Taką okazję do wspomnień w sobotę, 14 grudnia 2019 roku miało 5 par małżeńskich z terenu Gminy Mała Wieś, które obchodziły uroczystość Złotych Godów.
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że Jubilaci są wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń. Wyraził podziw i szacunek dla świętujących małżeństw. Złożył gratulacje i życzenia długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu. Następnie wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Elżbietą Marciniak dokonał wręczenia medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP. (więcej…)

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

(więcej…)

Content | Menu | Access panel