Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych

Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych. Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert (CV, list motywacyjny) w terminie do 19 marca 2021 r.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, pok. nr 9 lub listownie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych – Mariusz Marciniak, pod nr telefonu 24 269 79 65.

KLAUZULA INFORMACYJNA-Kandydata do pracy

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych – 1 osoba

Wymagania:

  • – osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,
  • – wiek od 18 lat do 29 lat,
  • – dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów WORD, EXCEL,
  • – preferowane osoby z wykształceniem ekonomicznym, administracja, ochrona środowiska
  • – osoba zamieszkała na terenie Gminy Mała Wieś.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 24 269 79 65
w terminie do 19.02.2021 r. do godziny 12.00.

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Planowania i Finansów

Urząd Gminy Mała Wieś poszukuje kandydatów na staż w Referacie Planowania i Finansów – 1 osoba

Wymagania:

  • – osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,
  • – wiek od 18 lat do 29 lat,
  • – dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów WORD, EXCEL,
  • – preferowane osoby z wykształceniem ekonomicznym,
  • – osoba zamieszkała na terenie Gminy Mała Wieś.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel 24 269 79 71 w terminie do 19.02.2021 r. do godziny 12.00.

Urząd Gminy w Małej Wsi zatrudni osobę na stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na zastępstwo)

Urząd Gminy w Małej Wsi poszukuje osoby na stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Planowania i Finansów (umowa o pracę na czas zastępstwa) – pełny wymiar czasu pracy.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe adekwatne do aplikowanego stanowiska,
– znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego),
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
– samodzielność i dobra organizacja pracy,
– sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole. (więcej…)

Content | Menu | Access panel