800.000,00 zł dofinansowania na termomodernizację kompleksu szkolno-przedszkolnego w Małej Wsi

Miło nam Państwa poinformować, że w wyniku II naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym mieszczą się szkoła podstawowa, przedszkole samorządowe oraz mieszkania komunalne. W ramach realizacji zadania zaplanowano wymianę instalacji elektryczno-oświetleniowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny.

2.000.000 dofinansowania na budowę nowej stacji uzdatniania wody

Gmina Mała Wieś otrzymała 2.000.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. budowa nowej stacji uzdatniania wody. W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa oraz zostaną wykonane roboty budowlane polegające na budowie stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.

(więcej…)

Content | Menu | Access panel