Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Mała Wieś

Mała Wieś, 05.04.2018 r.

OR.0002.3.2018

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIV w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Mała Wieś na dzień 13 kwietnia 2018 r. godz. 9:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Małej Wsi, 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1. (więcej…)

Content | Menu | Access panel