Zebranie sołeckie wsi Mała Wieś

Sołtys wsi Mała Wieś wraz z Radą Sołecką ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 30.07.2021 r. o godzinie 18.30 w Strażnicy OSP Mała Wieś. Zebranie będzie dotyczyć funduszu sołeckiego.

Sołtys Małej Wsi
/-/ Małgorzata Kokosińska

Zebranie sołeckie wsi Mała Wieś

Sołtys wsi Mała Wieś i Rada Sołectwa zaprasza wszystkich mieszkańców Małej Wsi na zebranie sołeckie w dniu 24.05.2021 o godzinie 18:30 w remizie strażackiej. Zebranie dotyczy zmian w środkach z funduszu sołeckiego.

Sołtys Małej Wsi
/-/ Małgorzata Kokosińska

Content | Menu | Access panel