Uroczystość nadania sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

Dnia 13 października 2018 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie odbyła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru. Sztandar to symbol honoru i godności. Dla szkoły ma szczególne znaczenie, to znak Polski, ale też Małej Ojczyzny, przywiązania do najwyższych wartości.

(więcej…)

Content | Menu | Access panel