Zdalna Szkoła – laptopy dla uczniów

Miło nam poinformować, że Gmina Mała Wieś w ramach projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupiła łącznie 42 laptopy dla uczniów ze szkół terenu gminy Mała Wieś. Łączna wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła – 114.982,25 zł.
Celem projektu jest doposażenie szkół w niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie.

Zakupiony sprzęt został przekazany do poniższych szkół:
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi – 21 sztuk,
Szkoła Podstawowa w Podgórzu – 11 sztuk,
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie – 5 sztuk,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie – 5 sztuk.
Dyrektorzy placówek użyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

(więcej…)

Laptopy dla uczniów w ramach projektu “Zdalna szkoła”

Gmina Mała Wieś w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiła 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz zestawem słuchawkowym. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom szkół podstawowych z ternu Gminy Mała Wieś. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów ww. placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość. (więcej…)

Content | Menu | Access panel