Zebranie sołeckie wsi Mała Wieś

Sołtys wsi Mała Wieś i Rada Sołectwa zaprasza wszystkich mieszkańców Małej Wsi na zebranie sołeckie w dniu 24.05.2021 o godzinie 18:30 w remizie strażackiej. Zebranie dotyczy zmian w środkach z funduszu sołeckiego.

Sołtys Małej Wsi
/-/ Małgorzata Kokosińska

Zebranie sołeckie wsi Mała Wieś

Sołtys Małej Wsi wraz z radą sołecką zaprasza mieszkańców Małej Wsi na zebranie, które odbędzie się dnia 16.09.2020 r. o godzinie 18.30 w remizie strażackiej OSP Mała Wieś.
Tematem zebrania będzie fundusz sołecki 2021 r.
Sołtys Mała Wieś
/-/ Małgorzata Kokosińska
Content | Menu | Access panel