Sołtys wsi Mała Wieś informuje, że ulega zmianie miejsce zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej. Zapraszam mieszkańców sołectwa w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 17.30 na halę sportową przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 17.

Content | Menu | Access panel