Listopad 2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

  • 26 listopada 2020
  • 13:00

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się 26 listopada 2020 r., o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mała Wieś za […]

Content | Menu | Access panel