Jednostki Organizacyjne

Podstawowe dane adresowe oraz kontaktowe do jednostek organizacyjnych znajdują się poniżej:

Urząd Gminy w Małej Wsi

ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

email: gmina@malawies.pl
tel. (sekretariat): +48242697960

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś

email: multiosada@gmail.com
tel.: +48570604310
http://multiosada.pl

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś

email: sp_mala_wies@poczta.onet.pl
tel./fax: +48242314044
https://spmalawies.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Dzierżanowo 53, 09-460 Mała Wieś

email: spdzierzanowo@wp.pl
tel./fax: +48242313031
https://spdzierzanowo.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś

email: sds@malawies.pl
tel.: +48606685062
http://sds.malawies.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Maksymiliana Kolbego 13, 09-460 Mała Wieś

tel.: +48242314037
email: zozmw1@gmail.com
BIP: https://spzozmalawies.bip.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

email: gops@malawies.pl

Telefony kontaktowe:
Kierownik: +48242697962
Pracownicy socjalni, Asystent rodziny: +48242697978
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia Wychowawcze: +48242697977

Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

ul. Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś

tel.: +48242314099
email: przedszkole.mw@wp.pl

https://www.facebook.com/przedszkole53

Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Podgórze 6, 09-460 Mała Wieś

tel./fax: +48242314153
email: podgorze@gazeta.pl
http://www.sppodgorze.pl

Dzienny Dom SENIOR+ Mała Wieś

ul. Płońska 2, 09-460 Mała Wieś

tel.: +48242697973
email: seniorwigor@malawies.pl

Dzienny Dom SENIOR+ Mała Wieś

ul. Warszawska 53, 09-460 Mała Wieś