O Gminie

Gmina Mała Wieś leży na terenie Województwa Mazowieckiego we wschodniej części Powiatu Płockiego, przy drodze krajowej nr. 62: Płock – Warszawa, nad prawym brzegiem Wisły. Wchodzi częściowo w skład Wysoczyzny Płońskiej i Kotliny Warszawskiej. Powierzchnia gminy wynosi 108,9 km2. Gmina leży w odległości 35 km od Płocka i 80 km od Warszawy. Sąsiaduje z gminami: Wyszogród, Bodzanów i Bulkowo w powiecie płockim i gminą Naruszewo w powiecie Płońskim. W południowej części, na długości 5,8 km, granicę gminy stanowi linia rzeki Wisły.

5785

Liczba Ludności

24

Liczba sołectw


Rolnictwo

Gmina Mała Wieś ma charakter rolniczy, bowiem około 75 % jej powierzchni zajmują użytki rolne. Miejscowe rolnictwo nastawione jest na produkcję zbóż, uprawę roślin (głównie burak cukrowy) oraz hodowlę bydła i trzody chlewnej. Niektóre gospodarstwa wyróżniają się wysoką specjalizacją w określonych dziedzinach produkcji rolnej.

1098

Liczba gospodarstw

7,14 ha

Średnia wielkość gospodarstwa


Przemysł

Na terenie gminy brak jest rozwiniętego przemysłu. Do chwili likwidacji reprezentowała go Cukrownia „Mała Wieś” SA. wybudowana w latach 1898-1899.Na terenie gminy działa Spółdzielnia Usług Rolniczych. Łącznie na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 190 średnich i mniejszych podmiotów gospodarczych, działających głównie w sferze handlu (70 %) oraz w budownictwie, produkcji rolno – spożywczej i usługach.


Turystyka i rekreacja

Dogodne położenie względem źródeł ruchu turystycznego i głównych tras turystycznych, obecność lasów a także licznych zabytków stanowią pomyślne warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy i okolicznych miast. Szczególnie dużą atrakcyjność turystyczną można przypisać do doliny Wisły. Tereny nadwiślańskie-w znacznej mierze zalesione-charakteryzują się wysokimi walorami agroturystycznymi i rekreacyjnymi. Tutaj można wędkować, spacerować, jeździć rowerem.
Południowa część gminy położona jest w obrębie strefy chronionego krajobrazu. Na obszarze gminy Mała Wieś częściowo położone są dwa rezerwaty faunistyczne utworzone w 1994 r.: „Wyspy Zakrzewskie” (powierzchnia 310 ha) i „Kępa Antonińska” (475 ha). Są to rezerwaty obejmujące wyspy i piaszczyste ławice. Przedmiotem ochrony są ostoje lęgowe rzadkich i ginących w Polsce ptaków siewkowych. Oprócz rezerwatów istnieją pomniki przyrody. Na uwagę zasługuje między innymi: orzech czarny i dęby szypułkowe w Podgórzu, jesion wyniosły w Małej Wsi, aleja bukowa i cis pospolity w Brodach Małych.
Na terenie gminy położone są dwa leśnictwa wchodzące w skład Nadleśnictwa Płock: : Leśnictwo Brody i Leśnictwo Podgórze. Pod względem przyrodniczym wchodzą one w skład IV Krainy Mazowiecko – Podlaskiej, 2 dzielnicy Puszczy Kampinoskiej. Leśnictwo Brody z siedzibą w Gałkach, o powierzchni 655,32 ha, obejmuje grunty leśne gminy Czerwińsk i część lasów gm. Mała Wieś oraz Wyszogród. Leśnictwo Podgórze z siedzibą w Podgórzu ma powierzchnię 1050,15 ha,, a skład niego wchodzą lasy gm. Mała Wieś i Wyszogród.
Miłośnicy turystyki pieszej mogą poznać atrakcyjny fragment Gminy Mała Wieś wybierając się na wędrówkę wzdłuż rzeczki Ryksy. Ma ona źródło we wsi Świecice, a znajduje ujście do Wisły w Podgórzu. Podczas wędrówki napotkać można podworski park w obrębie Leśnictwa Brody, a na jego terenie dworek (własność prywatna), a w jego sąsiedztwie ok. 300-letni cis. Kierując się ku Ryksie, pośród lasu odnajdujemy skrytą leśną dróżkę, która prowadzi do kładki na drugi brzeg. Stad docieramy do zabytkowego dworku na polanie, który stanowi obecnie własność prywatną. W sąsiedztwie widoczny jest pomnik przyrody – orzech czarny, zwany „jaworem”. Stanowi on jedną z pozostałości podworskiego parku, liczącego obecnie jest 11 dębów, których wiek szacuje się na około 500 lat. Przeprawiając się na prawy brzeg Ryksy, docieramy do legendarnego źródełka „Korzonek”. Pod tą nazwą kryją się cztery źródła płynące od wsi Chylin, jedno jako ujęcie wodne słynące w okolicy według legendy mocą uzdrawiania i odmładzania. Kierując się ścieżką w dół Ryksy, na pograniczu lasu i łąki przechodzimy koło ogromnego dębu, prawdopodobnie najstarszego na Mazowszu. Piękna łąka (obecnie poletko łowieckie) była niegdyś terenem ogrodów dworskich. Z łąki roztacza się widok na pozostałości dawnej gorzelni, której cegielny komin góruje nad okolicą.
Kierując się na most podchodzimy piaszczystą drogą w górę. Wchodząc w las wodochronny wzdłuż Ryksy dostrzec można pozostałości po lasach przedwojennych: modrzewie i jesiony w wieku około 150 lat. Docierając do terenu prywatnego potocznie zwanego „Rychliki” widzimy pozostałości po starym młynie wodnym: kupkę gruzów w miejscu gdzie niegdyś stał dom młynarza, ślad drogi, którą zjeżdżały furmanki okolicznych gospodarzy, częściowo zburzona śluza, z której maleńka Ryksa wciąż każdej wiosny nabiera rozpędu. Nad tym góruje unikalny na Mazowszu 500-letni wiąz górski.


Sport

Sport w gminie Mała Wieś sprowadza się głównie do działalności szkół podstawowych oraz gminnych i uczniowskich klubów sportowych.

W naszej gminie istnieją kluby sportowe takie jak:

  • GKS „Spójnia” – Mała Wieś
  • UKS „Borowik” – Podgórze

Zajmują się one szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych. Dzieci i młodzież ze szkół z Podgórza, Małej Wsi i Dzierżanowa często zajmują punktowane miejsca w rywalizacji w ramach /IMS/ – Igrzysk Młodzieży Szkolnej, drużynowo i indywidualnie.