Obrady XIX Sesji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XIX Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Czytaj więcej...

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja informuje o projekcie „Job Mobility” skierowanym do osób młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 54 osób niepełnosprawnych w wieku 18-35 lat, należących do kategorii NEET poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej.

Czytaj więcej...

Barwy Wolontariatu

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Czytaj więcej...

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Mała Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędą się w następujących terminach:
- Komisja Rewizyjna - 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00,
- Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00,
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska - 26 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00.

Czytaj więcej...

Zbliża się koniec terminu składania wniosków o zwrot podatku acyzowego

Przypominamy, że Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta,

Czytaj więcej...

Zmiana adresu biura Mazowieckiej Izby Rolniczej- Oddział Płock

Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej
ODDZIAŁ PŁOCK
ul. Zygmunta Padlewskiego 4, 09-402 Płock, piętro I – pok. 105
tel./fax 24-268-67-15,
tel. 268-67-16
 e-mail  ploc@mir.pl, www.mir.pl

Czytaj więcej...

Rodzinny Konkurs "Wiedza o Gminie Mała Wieś 2016"

Serdecznie zapraszamy Rodziny z terenu Gminy Mała Wieś do udziału w rodzinnym konkursie "Wiedza o Gminie Mała Wieś 2016", który odbędzie się 11.09.2016 r., podczas XVIII Dni Gminy Mała Wieś. Szczegóły konkursu znajdą Państwo w poniższym Regulaminie.

Zapraszamy do udziału!!!

Regulamin Konkursu (pobierz)

Karta Zgłoszeniowa (pobierz )

 

Strona 1 z 139

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Gminne OSP

Gminne OSP

Gminny Portal Mapowy

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Zimowe utrzymanie dróg

 

Hotel dla bezdomnych psów

Hotel dla psów