• Park w Małej Wsi
  • Park w Małej Wsi
  • Park w Małej Wsi
  • Panorama Małej Wsi z lotu ptaka
  • Cukrownia z lotu ptaka
  • Kościół w Zakrzewie Kościelnym
  • Park w Małej Wsi
  • Dworek w Podgórzu
  • Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Związek Gmin Wiejskich RP

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mała Wieś
odbędzie się w dniu 16  października 2014 roku o godz. 11-tej

Biuro obsługi Rady Gminy
Wanda Dębska

14 Październik- Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej -
to czas składania podziękowań wszystkim pracownikom oświaty
za ich codzienną pracę i poświęcenie włożone w kształtowanie postaw i umiejętności młodzieży. Wasz trud i zaangażowanie są nieocenione.
To dzięki ofiarności nauczycieli i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, rozwijać umysły, szlifować talenty.
Pomagacie przezwyciężać trudności,
 motywujecie, zachęcacie do wytrwałości.

Będąc pełni uznania za Waszą pracę, z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy wszystkim Państwu, aby praca z dziećmi i młodzieżą
była dla Was nieustannym źródłem satysfakcji.

Z pozdrowieniami
Wójt Gminy Mała Wieś, pracownicy Urzędu oraz Radni Gminy Mała Wieś

Nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.

Czytaj więcej...

"Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"

3 października br. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Gminą Mała Wieś i Miastem i Gminą Wyszogród zapoczątkowali kampanię promującą noszenie odblasków „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Wyszogrodzie. Podczas uroczystego otwarcia którego dokonał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wójt Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród wyrazili swoją wdzięczność za popieranie inicjatyw, które nie byłyby możliwe bez wsparci finansowego otrzymywanego od Pana Marszałka Struzika.

Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPŁATNE SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Gmina Miasto Płock/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku realizuje projekt „Nowy zawód – Nowa praca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzona jest obecnie rekrutacja na dwa bezpłatne kierunki kształcenia:

1.    ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
2.
    OPIEKUN/KA ŚRODOWISKOWY/A

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XL Sesję VI Kadencji Rady Gminy Mała Wieś

Zapraszam   na XL Sesję  VI Kadencji  Rady  Gminy   Mała Wieś, która odbędzie  się   w   Urzędzie  Gminy w dniu  10 października  2014  roku o godz. 10:00   z następującym porządkiem:

Czytaj więcej...

Strona 1 z 49

Ważne kontakty i adresy

Ważne kontakty i adresy

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez

Czystość i porządek

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów

Energia z wiatru

Farma wiatrowa

Dofinansowania

Prace pielęgnacyjne - park zabytkowy

Gminne OSP

 Gminne OSP

Dofinansowanie OSP Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy

Ważne strony

KRUS PT Wyszogród

Zielona linia

Mapa organizacji pozarządowych

Szkolenia BHPPoradnik biznesowy

Powiatowa Sieć Dialogu

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Fotowoltaika

Radosne Przedszkole

Spójnia Mała Wieś

Nasza Gmina Nasze Miejsce

Gazetka gminna

Pytania do Wójta

Pytania do Wójta

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć