• Park w Małej Wsi
  • Park w Małej Wsi
  • Park w Małej Wsi
  • Panorama Małej Wsi z lotu ptaka
  • Cukrownia z lotu ptaka
  • Kościół w Zakrzewie Kościelnym
  • Park w Małej Wsi
  • Dworek w Podgórzu
  • Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Związek Gmin Wiejskich RP

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wielkanoc 2014

Instalacje Fotowoltaiczne jako żródło korzyści...

Gmina Mała Wieś serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie:

Instalacje Fotowoltaiczne jako źródło korzyści, oszczędności i dodatkowych pieniędzy dla każdego gospodarstwa.

W czwartek 24 kwietnia o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mała Wieś w Sali Konferencyjnej odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.
Tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości i zasad skorzystania z Programu NFOŚiGW „PROSUMENT”. Program ten przy współpracy z Gminą daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania do ceny zakupu i montażu instalacji FOTOWOLTAICZNYCH, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.

Czytaj więcej...

Uwaga Mieszkańcy Gminy Mała Wieś-Starostwo Powiatowe w Płocku zaprasza do wglądu w projekty operatów opisowo-kartograficznych

W siedzibie  Starostwa Powiatowego w Płocku  są wyłożone do wglądu projekty operatów opisowo kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej...

W Szkole Podstawowej w Podgórzu kształcą przyszłych programistów

Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach "Mistrzowie Kodowania", którego głównym celem jest nauka programowania. Znaleźliśmy się w gronie 119 szkół z całej Polski (w tym 2 z terenu powiatu płockiego), które zakwalifikowały się do I edycji programu.

Czytaj więcej...

Poddziałanie 8.1.2 PO KL - ogłoszenie konkursu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 31 marca do 30 kwietnia 2014r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o naborze 8.1.2 PO KL.pdf

Strona 1 z 35

Ważne kontakty i adresy

Ważne kontakty i adresy

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez

Czystość i porządek

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów

Energia z wiatru

Farma wiatrowa

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Gminne OSP

 Gminne OSP

Osoby On-line

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy

Ważne strony

KRUS PT Wyszogród

Zielona linia

Mapa organizacji pozarządowych

Szkolenia BHPPoradnik biznesowy

Powiatowa Sieć Dialogu

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Portal mapowy gminy Mała Wieś

eDeklaracje

Fotowoltaika

Nasza Gmina Nasze Miejsce

Gazetka gminna

Pytania do Wójta

Pytania do Wójta

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć