2019


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290820W WĘGRZYNOWO - ARCISZEWO STARE

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 990 m i szerokości 4,6 m na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, przepusty i oczyszczono rowy.

  Data zakończenia inwestycji: 31.10.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 373.930,01 zł


 • UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano adaptację budynku zajmowanego wcześniej przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi oraz zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Prace budowlane obejmowały: roboty sanitarne (m.in. wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, biały montaż, wymiana grzejników), roboty elektryczne (m.in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie monitoringu, montaż lamp oświetleniowych), roboty budowlane (m.in. wykonanie ścian działowych, malowanie ścian, docieplenie ścian, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej). W skład pierwszego wyposażenia wchodzą: sprzęt AG, sprzęt RTV, meble oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych.

  Data zakończenia inwestycji: 20.01.2020 r.

  Wartość inwestycji brutto: 636.034,36 zł


 • ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA POTRZEB GMINY MAŁA WIEŚ

  Nazwa zadania: Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś

  Opis inwestycji:

  W ramach realizacji zadania zakupiono ciągnik rolniczy typu ZETOR PROXIMA CL 90

  Data zakończenia inwestycji: 24.09.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 192.702,60 zł


 • ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ W MAŁEJ WSI WZDŁUŻ UL. MARII KONOPNICKIEJ

  Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej

  Opis inwestycji:

  W ramach realizacji zadania wykonano:

  1. sieć wodociągową Ø160PE od istniejącego wodociągu Ø160 zlokalizowanego w ulicy Słowackiego wzdłuż ulicy Konopnickiej zakończoną nadziemnym hydrantem dn 80,
  2. sieć kanalizacji sanitarnej Ø200PVC wzdłuż ulicy Konopnickiej z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Konopnickiej oraz montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1200 żelbetowych.

  Data zakończenia inwestycji: 29.07.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 136.749,48 zł


 • BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W PODGÓRZU

  Nazwa zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano – Otwartą Strefę Aktywności w Podgórzu (zakup, dostawa i montaż urządzeń), która składać się będzie z siłowni plenerowej (biegacz, orbitrek, wyciskanie+wyciąg, twister+steper, wahadło+odwodziciel, wioślarz) oraz strefy relaksu (stół do tenisa stołowego, urządzenie do gry w kółko i krzyżyk, 4 ławki z oparciem, tablica informacyjna regulaminowa i stojak na rowery)

  Data zakończenia inwestycji: 05.12.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 43.462,10 zł


 • BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano obiekt – Otwartą Strefę Aktywności w Małej Wsi (zakup, dostawa i montaż urządzeń), która składa się z siłowni plenerowej (narciarz, rower, surfer, poręcze, biegacz, wyciąg górny) oraz strefy relaksu (piłkarzyki, stolik do szachów, 4 ławki z oparciem, tablica informacyjna regulaminowa i stojak na rowery).

  Data zakończenia inwestycji: 05.12.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 43.462,10 zł


 • REWITALIZACJA SKWERKU PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Rewitalizacja skwerku przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania rozebrano istniejący betonowy murek okalający skwerek oraz wykonano nowe ogrodzenie z pustaków piaskowych, ponadto zakupiono i zamontowano: urządzenie do gry w kółko i krzyżyk (1 szt.), kosz na śmieci (2 szt.), ławki parkowe (6 szt.), stojak rowerowy (1 szt.) oraz lampę solarną (1 szt.).

  Data zakończenia inwestycji: 31.12.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 34.726,43 zł


 • ADAPTACJA POMIESZCZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAŁEJ WSI PRZEZNACZONEGO DO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW PRZEZ UCZNIÓW (STOŁÓWKA)

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska

  Opis inwestycji: Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)

  Data zakończenia inwestycji: 26.08.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 20.089,71 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W MAŁEJ WSI

  Nazwa inwestycji: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi.

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano obiekt małej architektury – plac zabaw składający się z urządzenia wielofunkcyjnego tj. placu zręcznościowego.

  Wartość inwestycji brutto: 17.823,57 zł

  Data zakończenia inwestycji: 11.12.2019 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • WYKONANIE MONITORINGU WOKÓŁ KOMPLEKSU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MAŁEJ WSI

  Wykonanie monitoringu wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano monitoring wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi.

  Wartość inwestycji brutto: 19.612,07 zł

  Data zakończenia: 19.11.2019 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • WYKONANIE OGRODZENIA DLA OSP W ZAKRZEWIE KOŚCIELNYM

  Nazwa zadania: Zakup dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą przesuwną oraz furtką dla OSP w Zakrzewie Kościelnym

   

  Opis inwestycji: W zamach realizacji zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano ogorzenie panelowe wraz z bramą przesuwną i furtką.

  Data zakończenia inwestycji: 31.12.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 19.224,90 zł


 • ZAKUP DESZCZOWNI DLA POTRZEB GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO IM. RAFAŁA KOZICKIEGO W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Zakup deszczowni dla potrzeb gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono deszczownię LEADER 32/70 ORMA bębnową przewoźną.

  Data zakończenia inwestycji: 10.07.2019 r.

  Wartość inwestycji brutto: 10.010,00 zł


2018


 • ADAPTACJA PARTERU BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 17 W MAŁEJ WSI NA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

  Nazwa zadania: Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania budynek szkolny przy ul. Kochanowskiego 17 (część parteru) został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.

  Wartość inwestycji brutto: 912.563,40 zł

  Data zakończenia: 30.08.2018 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO, UL. MARII DĄBROWSKIEJ, UL. JANA III SOBIESKIEGO W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Jana III Sobieskiego w Małej Wsi

  Opis inwestycji:

  • Jana Kochanowskiego: ułożenie nawierzchni bitumicznych wraz z frezowaniem, regulacja pionowa wpustów i studzienek kanalizacyjnych (od Płońskiej do Warszawskiej)

  Długość odcinka: 349,0 m

  • Jana III Sobieskiego: wykonanie chodnika (odcinek od Warszawskiej do Kochanowskiego), ułożenie nawierzchni bitumicznych (od Warszawskiej do Kolbego)

  Długość odcinka: 150,0 m

  • Św. M. Kolbego: ułożenie nawierzchni bitumicznych, regulacja studzienek kanalizacyjnych (od Płońskiej do Sobieskiego)

  Długość odcinka: 201,0 m

  • M. Dąbrowskiej: wykonanie podbudowy z kruszywa, regulacja studzienek kanalizacyjnych, ułożenie nawierzchni bitumicznej.

  Długość odcinka: 130,0 m

  Łączna długość przebudowanych dróg: – 830,0 m

  Data zakończenia inwestycji: 07.06.2018 r.

  Wartość inwestycji brutto: 403.062,32 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290811W RELACJI MAŁA WIEŚ – ŚCIBOROWO W M. MAŁA WIEŚ O DŁUGOŚCI 1,252 KM

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 290811W w relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km

  Opis inwestycji: W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,252 km, szerokości 5,0 m i 4,5 m poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.

  Data zakończenia inwestycji: 14.05.2018 r.

  Wartość inwestycji brutto: 374.002,22 zł

   Źródło finansowania: Budżet Gminy – 174.003,22 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 199.999,00 zł


 • ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁA WIEŚ

  Gmina Mała Wieś przekazała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 163.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małej Wsi.

  Zakup samochodu został sfinansowany również z następujących źródeł:

  – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł

  – dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 130.000,00 zł

  – dotacja ze środków Państwowej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w wysokości 118.000,00

  – środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi: 2.000,00 zł


 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ORSZYMOWIE

  Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonany zostanie I etap tj. budowę budynku świetlicy wiejskiej w Orszymowie (stan surowy otwarty).

  Wartość inwestycji brutto: 262.424,50 zł

  Data zakończenia: 18.10.2018 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NAKWASIN

  Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego na długości 900 m i szerokości 4,5 m.

  Wartość inwestycji brutto: 167.063,00 zł

  Data zakończenia inwestycji: 28.09.2018 r.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290826W PODGÓRZE – WÓLKA STARZYŃSKA

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 990,0 m, szerokości 5,0 m.

  Data zakończenia inwestycji: 29.08.2019r.

  Wartość inwestycji brutto: 153.026,83 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • PRZEBUDOWA UL. TOPOLOWEJ MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku
  161 m, szerokości zmiennej 4,5 m i 5,0 m, zjazdy i chodniki, oznakowanie poziome i pionowe

  Data zakończenia inwestycji: 09.01.2018 r.

  Wartość inwestycji brutto: 115.237,88 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290816W PERKI – NIŹDZIN

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 200 m, szerokości 5,0 m, począwszy od  drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno 200 metrów drogi gminnej Nr 290816W w kierunku Niździna)

  Data zakończenia inwestycji: 28.09.2018 r.

  Wartość inwestycji: 47.818,16 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA BOISKU SPORTOWYM IM. RAFAŁA KOZICKIEGO W MAŁEJ WSI

  Nazwa zadania: Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Opis inwestycji: wykonano studnię głębinową na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Wartość inwestycji brutto: 13.868,63 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy

 • ZAKUP POMPY GŁĘBINOWEJ NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY W PRZYKORACH

  Nazwa zadania: Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach

  Opis inwestycji: zakupiono pompę głębinową na SUW w Przykorach

  Wartość inwestycji brutto: 10.267,81 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy

 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHYLIN

  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHYLIN

  Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zostanie wykonany I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 450,0 m, szerokości 3,5 m.

  Wartość inwestycji brutto: 51.500,00 zł

  Data zakończenia: w trakcie realizacji

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • BUDOWA DROGI GMINNEJ ORSZYMOWO – LASOCIN

  Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej na odcinku długości 1,320 km, szerokości 3,6 m poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego

  Data zakończenia: prowadzone jest postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy

  Planowana wartość inwestycji brutto: 603.753,10 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy 503.753,10 zł, 100.000,00 zł – dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 • ROZWÓJ OZE W GMINACH WIEJSKICH POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

  Nazwa zadania: Rozwój OZE w gminie Mała Wieś poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii

  Opis inwestycji: Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork – Osada i Gozdowo. W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Mała Wieś wykonane zostało 14 sztuk instalacji solarnych i 24 sztuki instalacji fotowoltaicznych (budynki mieszkalne) oraz jedna instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi).

  Planowana wartość inwestycji: 954.662,64 zł

  Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Konkurs Nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17 – 678.148,00 zł

 • ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W DZIERŻANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ORAZ DOBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

  Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania w 2018 r. wykonany zostanie II etap zadania obejmujący m.in. prace termomodernizacyjne budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianki działowe.

  Planowana wartość inwestycji: 180.418,58 zł 

  Źródła finansowania: Budżet Gminy – 154.018,58 zł, środki finansowe pochodzące z  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – 26.400,00 zł

 • DOBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĘGRZYNOWIE

  Nazwa zadania: Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zostanie dobudowane pomieszczenie gospodarcze do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Data zakończenia: inwestycja w trakcie realizacji

  Planowana wartość inwestycji brutto: 34.839,64 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy


2017


 • Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W wyniku realizacji zadania na działkach o nr. ewid. 111/1  i 112 położonych w obrębie geodezyjnym 0014 Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś powstał kompleks sportowy w skład którego wchodzą: boisko główne o nawierzchni trawiastej, boisko treningowe o nawierzchni trawiastej  i boisko do gry w piłkę siatkową  o nawierzchni piaszczystej.

  Szczegółowy zakres robót budowlanych:

  1. Roboty rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne
  3. Wykonanie płyty boiska głównego
  4. Wyposażenie boiska głównego
  5. Wykonanie boiska treningowego
  6. Wyposażenie boiska do siatkówki
  7. Wykonanie chodnika i parkingu
  8. Wykonanie ogrodzenia
  9. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
  10. Zakup i montaż tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu

  Data zakończenia inwestycji: 22.09.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 750.991,73 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 483.091,73 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 r. (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ) w wysokości 267.900,00 zł.


 • Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 3.483,5 m3, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego łamanego, oznakowanie, stalowe bariery ochronne oraz tablicę informacyjną.

  Data zakończenia inwestycji: 31.10.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 420.902,91 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 270.902,91 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 150.000,00 zł.


 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano I etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostały na południowym skrzydle budynku szkoły z wejściem głównym od strony zachodniej – zachodnia i wschodnia ściana na całej powierzchni.

  Szczegółowy zakres prac: Roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian i fundamentów, roboty uzupełniające, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, malowanie dachu.

  Data zakończenia inwestycji: 13.09.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 124.350,77 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


 • Likwidacja barier transportowych

  Nazwa zadania: Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono mikrobus 9-cio miejscowy specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim).

  Data zakończenia inwestycji: 18.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 118.980,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 26.320,00 zl, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 72.660,00 zł oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości: 20.000,00 zł.


 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu

  Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres prac:

  1. Zdjęcie dachu-wiązary drewniane wraz z pokryciem dachowym (papa),
  2. Rozebranie szczytów budynku,
  3. Rozebranie zniszczonej warstwy muru,
  4. Wykonanie nowego wieńca obwodowego wraz z nadprożami nad otworami w ścianach zewnętrznych,
  5. Montaż wiązarów dachowych,
  6. Wymurowanie nowych szczytów budynku,
  7. Przemurowanie komina pod dachem,
  8. Pokrycie dachu blacho dachówką,
  9. Wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rur spustowych i rynien.

  Data zakończenia inwestycji: 02.08.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 76.530,34 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


 • Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powiększono kotłownie poprzez budowę nowej ściany zewnętrznej w celu dostosowania pomieszczenia kotłowni do normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe-wymagania”.

  Data zakończenia inwestycji: 19.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 25.704,37 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


 • Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 384/6 położonej w m. Mała Wieś

  Nazwa zadania: Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 384/6 położonej w m. Mała Wieś.

  Opis inwestycji:  W ramach realizacji zadania została zakupiona nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewid. działki 384/6 o pow. 16,4836 ha, położona w obrębie geodezyjnym Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś. Prawo własności do gruntu działki nr ewid. 384/6 nabyte zostało Aktem notarialnym Rep. A-3098/2017 z dnia 19.10.2017 r.

  Data zakończenia inwestycji:19.10.2017r.

  Wartość robót brutto: 22.909,49 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40

  Nazwa zadania: Zakup eksponatu – lokomotywa spalinowa WLS40

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono lokomotywę spalinową wąskotorową, niesprawną WLS40 o nr. fabrycznym 946, rok budowy 1959 w celu upamiętnienia jeszcze nie tak dawno działającej cukrowni w Małej Wsi.

  Data zakończenia inwestycji:13.04.2017 r.

  Wartość robót brutto:19.680,00 zł

  Źródło finansowania : Budżet Gminy.


 • Budowa Placu Zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Budowa Placu Zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie do zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  Data zakończenia inwestycji: 18.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 15.300,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Mała Wieś.


 • Budowa altany przy świetlicy wiejskiej

  Nazwa zadania: Budowa altany przy świetlicy wiejskiej

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano altanę przy budynku świetlicy wiejskiej w Lasocinie o wymiarach: 6 m x 11 m, która została posadowiona na nawierzchni wykonanej z kostki brukowej.

  Data zakończenia inwestycji: 28.12.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 10.908,27 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Lasocin.


 • Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś

  Nazwa zadania: Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś

  Opis inwestycji: W skład zestawu multimedialnego wchodzi:

  1. TV Panasonic TX-58EX703E 58’’
  2. Bezprzewodowy transmiter do 30m HDMI
  3. Komputer z oprogramowaniem Ceremonia
  4. Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem

  Data zakończenia inwestycji: 15.12.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 9.997,44 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup rozsiewacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg

  Nazwa zadania: Zakup rozsiewacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg.

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono rozsiewacz RCW-3 , rok produkcji: 1990. Urządzenie te służy do posypywania soli i piasku.

  Data zakończenia inwestycji: 27.11.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 8.030,00 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś

  Nazwa zadania: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt ratowniczo- gaśniczy dla OSP Mała Wieś.

  Data zakończenia inwestycji: 25.07.2017r.

  Wartość zadania brutto: 7.500,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy – 2.500,00 zł , Dofinansowanie z Powiatu Płockiego – 5.000,00 zł


 • Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach

  Data zakończenia inwestycji: 21.09.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 5.000,00 zł.

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Nowe Święcice i Stare Święcice.


 • Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W wyniku realizacji zadania zakupiono agregat prądotwórczy trójfazowy Diesel 400V o mocy 8,5 kW.

  Data zakończenia inwestycji: 14.12.2017 r.

  Wartość inwestycji brutto: 5.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 • Zakup działki powstały po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną

  Nazwa zadania: Zakup działki powstały po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną.

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania została zakupiona nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewid. działki 100/4 o pow. 0,0365 ha położona w obrębie geodezyjnym Węgrzynowo w miejscowości Węgrzynowo, została nabyta pod drogę wewnętrzną.

  Prawo własności do działki nr ewid. 100/4 nabyte zostały Aktem Notarialnym Rep. A-2379/2017 z dn. 16.08.2017r. Zakupiona nieruchomość stanowi żwirową drogę gruntową.

  Data zakończenia inwestycji: 16.08.2017r.

  Wartość inwestycji brutto: 2.298,10 zł.

  Źródło finansowania: Budżet Gminy.


2016


 • Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin

  Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej na długości 966m, szerokości 4m, obustronne pobocza i zjazdy z mieszanki kamiennej.

  Wartość inwestycji brutto: 193.908,95 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 123.908,95 zł., Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 70.000,00 zł


 • Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

  Nazwa inwestycji: Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano ścieżkę pieszą oraz parking dla samochodów osobowych i autobusów na działce o nr ewid. 176/4 położonej w  Małej Wsi dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

  Wartość zadania: 51.926,93 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Władysław Jagiełły

  Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Władysław Jagiełły

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi”. Rozbudowana sieć służy do zasilania w wodę oraz odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości położonych w sąsiedztwie pasa drogowego działki nr ewid. 322/31.

  Wartość inwestycji brutto: 52.572,38 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu

  Nazwa zadania: Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu”. Zadanie polegało na zakupie, dostawie i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu min. 300kg, sterowanej elektronicznie, do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu.

  Wartość inwestycji brutto: 42.164,40 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi

  Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś przekazała dotację celową na zakup samochodu (karetki) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

  Wartość inwestycji brutto: 40.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej

  Nazwa zadania: Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej

  Opis inwestycji: Dokonano wymiany 4 studni kanalizacyjnych na istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi. Studnie kanalizacyjne PCV Ø 425 zastąpiono studniami rewizyjnymi wykonanymi z kręgów żelbetonowych Ø 1200 z kręgiem dennym.

  Wartość zadania: 38.656,50 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy o następujących parametrach: moc grzewcza – 100kW, korpus wykonany z blachy 8 mm, wyjście do komina o średnicy 203/220, sterownik Optima 3050, drzwiczki wodne zasilane pompą c.c., dwa podajniki firmy Eko-Pal.

  Wartość zadania: 23.300,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, w tym: sprzęt komputerowy  (2 zestawy komputerowe, laptop), zestaw kina domowego i  wertykale.

  Wartość inwestycji brutto: 19.548,87 zł

  Źródło finansowania: Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.548,87 zł z  rezerwy celowej Budżetu Państwa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 • Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie bojowe m.in. ubrania ochronne, buty specjalne, rękawice, hełmy.

  Wartość inwestycji brutto: 23.996,75 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś.

 • Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Główczynie

  Nazwa zadania: Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w  Główczynie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania dokonano zakupu dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w  Główczynie

  Wartość inwestycji brutto: 18.713,18 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Nazwa zadania: Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia zrealizowano w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie”.

  Wartość inwestycji brutto: 11.900,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Węgrzynowo.


 • Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

  Nazwa zadania: Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

  Opis inwestycji: W ramach realizacji inwestycji zakupiono samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

  Wartość inwestycji brutto: 9.919,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś

  Nazwa zadania: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś

  Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia zrealizowany został w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych”. Podjazd został wykonany z konstrukcji stalowej z podestem z systemowych krat i obustronnymi poręczami

  Wartość inwestycji brutto: 9.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Wykonanie piłkochwytów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie

  Nazwa zadania: Wykonanie piłkochwytów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zamontowano jednostronne piłkochwyty wysokości 5m, szerokości 16m.

  Wartość inwestycji brutto: 8.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji inwestycji wykonano I etap zadania- przyłącze wodociągowe

  Wartość inwestycji brutto: 7 047,46 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej

  Nazwa zadania: Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono używaną kosiarkę o następujących parametrach: silnik oryginalny LOMBARDHINI 3 cylindrowy diesel, 25 koni skrzynia biegów hydrostatyczna (płynna regulacja prędkości jazdy), napęd silnik hydrauliczny, zespół tnący – hydraulicznie podnoszony – szerokość koszenia 1,5 m z regulacja wysokości koszenia.

  Wartość inwestycji brutto: 7.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy


 • Doposażenie OSP Podgórze poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi

  Nazwa zadania: Doposażenie OSP Podgórze poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono obuwie taktyczne specjalne i lizaki tarcze bez podświetlania.

  Wartość inwestycji brutto: 6.997,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Podgórze.

 • Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

  Wartość inwestycji brutto: 6.885,58 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą

  Nazwa zadania: Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano chodnik o szerokości 1,20 m i długości 35,30 m z kostki betonowej.

  Wartość inwestycji brutto: 5.387,72 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. ( Sołectwo Zakrzewo Kościelne i Podgórze Parcele)


 • Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy

  Nazwa zadania: Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania została zakupiona przyczepka do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy.

  Wartość inwestycji brutto: 3.871,50 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś)


2015


 • Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Nazwa zadania: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

  Opis inwestycji: Budynek po byłej szkole podstawowej w Starych Święcicach został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania nowo utworzonej jednostki organizacyjnej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Wartość inwestycji brutto: 774.624,67 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy: 42.104,67 zł Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (w tym: rezerwa celowa Budżetu Państwa 632.520,00 zł, budżet Wojewody Mazowieckiego 100.000,00 zł) – 732.520,00 zł


 • Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania budynek po byłym Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Wsi został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Dzienny Dom Senior – WIGOR prowadzi działalność skierowaną do 15 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo .

  Wartość inwestycji brutto: 308.003,56 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 87.005,91 zł oraz zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) w wysokości 220.997,65 zł


 • Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 980 m i szerokości 4,25 m oraz obustronne pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego.

  Wartość inwestycji brutto: 188.168,67 zł.

  Źródła finansowania: Budżet Gminy 101.944,77 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 86.223,90 zł


 • Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu

  Nazwa zadania: Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powstały place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu, które wyposażono w następujące urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka – ptasie gniazdo, karuzela, sprężynowiec, huśtawka wagowa, piaskownica, dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników place zabaw zostały ogrodzone i pokryte bezpieczną nawierzchnią dostosowaną do zamontowanych urządzeń.

  Wartość inwestycji brutto: 150.897,63 zł

  Źródło finansowania: Zadanie zostało w 100% sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 • Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu – z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

  Nazwa zadania: Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu – z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

  Opis inwestycji: Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: ułożenie płytek podłogowych i ściennych, tynkowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji wodociągowo – sanitarnej, biały montaż, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia.

  Wartość inwestycji brutto: 58.000,01 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 37.791,67 zł, fundusz sołecki Sołectwa Nowe Święcice i Sołectwa Stare Święcie na 2015 r. – 20.208,34 zł

 • Budowa siłowni zewnętrznej w Malej Wsi

  Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w Malej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powstała siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Siłownia zewnętrzna została wyposażona w następujące urządzenia: orbitrek wolnostojący, wioślarz wolnostojący, prasa nożna + pylon, twister + wahadło, koło tai chi, biegacz wolnostojący, wyciskanie siedząc + wyciąg górny + pylon, poręcze równoległe, ławka + drabinka + pylon, regulamin.

  Wartość inwestycji brutto: 31.503,38 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy- 11.821,38 zł, Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.682,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


 • Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”

  Nazwa zadania: Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano plac zabaw wyposażony w bezpieczną nawierzchnię (darń, piasek) oraz zamontowano urządzenia: zestaw ze zjeżdżalnią, bujak konik, zestaw ze ścianką wspinaczkową, huśtawka podwójna, piaskownica (wraz z dostawą piasku).

  Wartość inwestycji brutto: 27.793,47 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach  funduszu sołeckiego na 2015 r. – Sołectwo Mała Wieś


 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej spółki Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś

  Nazwa zadania: Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej spółki Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś

  Wartość inwestycji brutto: 19.998,66 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i podbudowy, demontaż istniejących rur kanalizacyjnych, montaż rur kanalizacyjnych PCV, montaż studzienki kanalizacyjnej, odtworzenie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.

  Wartość inwestycji brutto: 16.367,17 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

  Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

  Opis inwestycji: Wykonano zabudowę pożarniczą samochodu FORD TRANSIT KOMBII m.in. mocowania na dachu, zabudowę pod sprzęt, montaż oświetlenia.

  Wartość inwestycji brutto: 15.860,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

  Nazwa zadania: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

  Wartość inwestycji brutto: 16.000,00 zł

  Źródło finansowania: Budżet Gminy

 • Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo

  Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw dla dzieci w Dzierżanowie w urządzenie linarne – pajęczyna, zestaw sprawnościowy oraz ogrodzenie.

  Wartość inwestycji brutto: 14.398,20 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.– Sołectwo Dzierżanowo


 • Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47

  Nazwa zadania: Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka podwójna, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy.

  Wartość inwestycji brutto: 14.391,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.– Sołectwo Orszymowo


 • Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu

  Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw dla dzieci w Podgórzu w urządzenie zabawowe – auto oraz zestaw sprawnościowy.

  Wartość inwestycji brutto: 12.487,24 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.- Sołectwo Podgórze, Chylin i Zakrzewo Kościelne.


 • Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu.

  Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu.

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano zabudowę samochodu pod następujący sprzęt ratowniczy: klucze do hydrantu, maszt oświetleniowy, kanistry, motopompę szlamową, motopompę PO5, przegrody na węże, węże ssawne, prądownice, rozdzielacz, agregat prądotwórczy, piłę spalinową itp.

  Wartość inwestycji brutto: 10.000,00 zł

  Źródła finansowania: Wydatek poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Podgórze.

 • Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia

  Nazwa zadania: Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano dwa etapy:

  • Etap I – przygotowanie zajezdni autobusowej w Chylinie pod utwardzenie tj. korytowanie i wywóz urobku, ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej przy zajezdni autobusowej w Chylinie – 4.256,10 zł
  • Etap II – dostawa, transport i wbudowanie kruszywa betonowo – ceglanego w ilości 115 ton – 4.243,50 zł

  Wartość inwestycji brutto: 8.499,60 zł

  Źródła finansowania: Budżet Gminy, Wydatek poniesiono w ramach funduszu    sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Chylin.

 • Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego

  Nazwa zadania:  Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono beczkę asenizacyjną 3.100 litrów z osprzętem (wał przekaźnika i przystawka rozbryzgowa)

  Wartość inwestycji brutto: 7.300,00 zł

  Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. – Sołectwo Podgórze Parcele.

 • Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych

  Nazwa zadania: Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych

  Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup, rejestrację oraz ubezpieczenie przyczepki samochodowej o następujących parametrach: marka – EXPANDER, typ – PS2000, rok produkcji – 2015.

  Wartość inwestycji brutto: 3.866,50 zł

  Źródła finansowania: Wydatek poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Zakrzewo Kościelne.

Content | Menu | Access panel