Inwestycje gminne

2022

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANA KOCHANOWSKIEGO W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne i stropy, wykonano elewację, zamontowano energooszczędne oświetlenie LED oraz pomalowano sale edukacyjne i ciągi komunikacyjne. Zakres prac objął również przebudowę kotłowni – kompleks został wyposażony w bezobsługową i ekologiczną kotłownię gazową.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Data zakończenia inwestycji: 14.11.2022 r.

Wartość robót budowlanych brutto: 2.989.539,99 zł

ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ KRAJOWEJ SPÓŁCE CUKROWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłej krajowej spółce cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania docieplono ściany oraz fundamenty, wykonano elewację i opaskę z kostki brukowej wokół budynku, a także orynnowanie. Obiekt zyskał nową instalację odgromową. Wnętrze obiektu poddano kompleksowej modernizacji - przebudowano łazienki, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlikwidowano bariery architektoniczne oraz zmieniono układ pomieszczeń, a także ich przeznaczenie, wyrównano posadzki i ułożono na całej powierzchni nowe płytki podłogowe, wymieniono drzwi wewnętrzne. W ramach zadania zmodernizowano instalacje: elektryczną, sanitarną i grzewczą, a także sieć LAN. Zakres prac obejmował pomalowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, a także montaż energooszczędnego oświetlenia LED, montaż systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego z rekuperacją ciepła.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Data zakończenia inwestycji: 23.12.2022 r.

Wartość robót budowlanych brutto: 1.114.240,74 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290823W ARCISZEWO NOWE – ORSZYMOWO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo

Opis inwestycji: Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza i ścieralna) na długości 1107 m i poboczy z kruszywa łamanego. W ramach przedmiotowego zadania odtworzono rowy oraz wykonano oznakowanie drogi.

Data zakończenia inwestycji: 04.10.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 683.550,02 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290816W PERKI – NIŹDZIN

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn

Opis inwestycji: Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego, nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysem i emulsją asfaltową na długości 1418 m oraz oznakowania.

Data zakończenia inwestycji: 19.10.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 535.966,35 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290826W PODGÓRZE – WÓLKA STARZYŃSKA

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z destruktu bitumicznego, nawierzchnię podwójnie powierzchniowo utrwaloną grysem i emulsją asfaltową na długości 990 m oraz oznakowania.

Data zakończenia inwestycji: 16.09.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 419.159,40 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290815W W M. NOWE GAŁKI

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Gałki

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z destruktu bitumicznego, nawierzchnię podwójnie powierzchniowo utrwaloną grysem i emulsją asfaltową na długości 927 m oraz oznakowania.

Data zakończenia inwestycji: 19.10.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 348.603,53 zł

PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W ZAKRZEWIE KOŚCIELNYM

Nazwa zadania: Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wymieniono więźbę oraz pokrycie dachowe.

Zadanie współfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.

Data zakończenia inwestycji: 29.09.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 295.077,00 zł

ZAKUP I MONTAŻ SOLARNYCH LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MAŁA WIEŚ

Nazwa zadania: Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono oraz zamontowano 25 solarnych lamp oświetlenia ulicznego.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022”.

Data zakończenia inwestycji: 14.11.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 199.750,00 zł

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ORSZYMOWIE – PRACE WYKOŃCZENIOWE

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – prace wykończeniowe

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano posadzki w pomieszczeniach świetlicy oraz garażu, okładziny ścian z płytek, zamontowano drzwi wewnętrzne, pomalowano pomieszczenia. Zakres prac obejmował montaż energooszczędnego oświetlenia LED, grzejników konwektorowych elektrycznych, kurtyn powietrza, a także armatury łazienkowej.

Data zakończenia inwestycji: 06.07.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 145.450,59 zł

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

Nazwa zadania: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono 36 sztuk laptopów firmy Lenovo, które przekazano dzieciom i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś – potomkom byłych pracowników PPGR.

Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata    2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Data zakończenia inwestycji: 31.08.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 87.055,28 zł

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ORSZYMOWIE – WYKONANIE ELEWACJI

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – wykonanie elewacji

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania docieplono ściany, wykonano elewację i opaskę z kostki brukowej wokół budynku oraz zamontowano parapety zewnętrzne.

Data zakończenia inwestycji: 20.10.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 75.531,63 zł

ZAKUP PROFESJONALNYCH OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MAŁA WIEŚ

Nazwa zadania: Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono 20 profesjonalnych oczyszczaczy powietrza wyposażonych w filtr HEPA oraz filtr węglowy.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Data zakończenia inwestycji: 27.09.2022 r.

Wartość inwestycji brutto: 58.975,20 zł

 

2021

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290820W WĘGRZYNOWO - ARCISZEWO STARE

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 290820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 979,0 m i szerokości 4,5 m, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, oznakowanie i odtworzono rowy. Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 50.000,00 zł.

Data zakończenia inwestycji: 20.10.2021 r.

Wartość inwestycji brutto: 275.674,07 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. DZIERŻANOWO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 1,612 m i szerokości  4,0 m, obustronne pobocza i zjazdy z tłucznia kamiennego, przepusty pod zjazdami, oznakowanie i odtworzono rowy. Gmina pozyskała dotację ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł

Data zakończenia inwestycji: 27.12.2021 r.

Wartość inwestycji brutto: 539.736,01 zł

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH O NUMERACH 290809W I 290811W

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W

Zakres wykonanych prac:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś - Stare Święcice. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wyrównawcza) na długości 1.058,3 km i szerokości 5,0 m, nawierzchnię z mieszanek minerano - bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 1.058,3 km i szerokości 5,0 m, pobocza z kruszywa łamanego oraz wykonano oznakowanie.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 290809W relacji Kiełtyki - Ściborowo - Wilkanowo. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wyrównawcza) na długości 400 m i szerokości 5,0 m, nawierzchnię z mieszanek nmineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 400 m i szerokości 5,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz wykonano oznakowanie.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 337.583,59 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość inwestycji brutto: 482.262,28 zł

smart

WYKONANIE KOTŁOWNI I INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU DZIENNEGO DOMU SENIOR+ PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 53 W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nową instalację gazu płynnego składającą się z instalacji i zbiornika naziemnego, instalacji zbiornikowej, przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej oraz zamontowano kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Data zakończenia inwestycji: 30.12.2021 r.

Wartość inwestycji brutto: 89.550,00 zł

ZAKUP RĘBAKA SPALINOWEGO DO GAŁĘZI CELEM UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MAŁA WIEŚ

Nazwa zadania: Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi

Opis inwestycji: Zakupiono urządzenie do rozdrabniania gałęzi, na które składają się stanowiące komplet:
Przyczepa lekka DMC750 KG Marki Faro FA75 TRACTUS, VIN SVNFA750A00005523 do przewozu rębaka
Rębak rozdrabniacz do gałęzi, napęd spalinowy z silnikiem diesla 40 kM - model ENT-DH40

Data zakończenia inwestycji: 17.12.2021 r.

Wartość inwestycji brutto: 79.999,99 zł

WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W REMIZIE OSP W BRODACH DUŻYCH

Nazwa zadania: Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nową instalację gazu płynnego składającą się z instalacji i zbiornika naziemnego, instalacji zbiornikowej, przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i zamontowano kocioł gazowy.

Data zakończenia inwestycji: 30.12.2021 r.

Wartość inwestycji brutto: 57.895,00 zł

 

2020

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290809W W M. WILKANOWO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo

Opis inwestycji: W ramach realizacja zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno–bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 940 m i szerokości 5 m, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 940 m i szerokości 5,1 m (warstwa wyrównawcza), podbudowę z kruszywa łamanego, zajady z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, oczyszczono przepusty i rowy oraz wykonano oznakowanie. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 218.435,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Data zakończenia inwestycji: 29.06.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 298.627,00 zł

BUDOWA DROGI GMINNEJ ORSZYMOWO – LASOCIN

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) na długości 1.002 m i szerokości 3,5 m, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 1.002 m i szerokości 3,6 m, podbudowę z kruszywa łamanego, zjazdy z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, przepusty pod zjazdami, oznakowanie i odtworzono rowy. Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 95.000,00 zł

Data zakończenia inwestycji: 30.11.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 424.376,60 zł

BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA SUW W PRZYKORACH

Nazwa zadania: Budowa studni głębinowej na SUW w Przykorach

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nową studnię głębinową przy Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach.

Wartość inwestycji brutto: 136.856,82 zł

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. WIERZBOWEJ W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wierzbowej w Małej Wsi

Opis inwestycji: Jedna z największych a zarazem strategicznych przepompowni ścieków w Małej Wsi przy ul. Wierzbowej przeszła remont technologiczny. W ramach realizacji tego zadania przeprowadzony został remont komory przepompowni, oczyszczono wnętrze zbiornika, dokonano demontażu starych oraz montażu nowych przewodów technologicznych wraz z armaturą, zastosowano materiały ze stali nierdzewnej. Dostosowano zasilanie adekwatnie do mocy pomp. Realizacja powyższego zadania była ważna ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Mała Wieś.

Wartość inwestycji brutto: 43.911,00 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290832W W M. DZIERŻANOWO

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w m. Dzierżanowo

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z tłucznia budowlanego (kruszywo ceglano – betonowe zakupione od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu) na odcinku o następujących parametrach: długość 995 m, szerokość (średnio): 4,0 m, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: 10,0 cm.

Data zakończenia inwestycji: 28.08.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 40.332,00 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290813W GŁÓWCZYN - GŁÓWCZYN PARCELE

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 290813W Główczyn – Główczyn Parcele

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z tłucznia budowlanego (kruszywo ceglano – betonowe zakupione od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu) na odcinku 927 m o średniej szerokość 4,0 m i średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

Data zakończenia inwestycji: 28.08.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 35.396,15 zł

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHYLIN

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z tłucznia budowlanego (kruszywo ceglano – betonowe zakupione od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu) na odcinku 440 m o średniej szerokość 3,5 m i średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Data zakończenia inwestycji: 28.08.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 13.202,52 zł

ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nazwa zadania: Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono samochód FIAT DUCATO. Data produkcji – 2011 r.

Data zakończenia inwestycji: 24.09.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 35.300,00 zł

ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ

Nazwa zadania: Zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy Mała Wieś

Opis inwestycji: Projekt polega na zakupie 20 laptopów wraz z torbami dla uczniów 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś. Pozwoli to na zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość.

Data zakończenia inwestycji: 01.06.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 59.983,00 zł

ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ - II EDYCJA

Nazwa zadania: Zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy Mała Wieś -II Edycja

Opis inwestycji: Projekt polega na zakupie 22 laptopów dla uczniów 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś. Pozwoli to na zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość.

Data zakończenia inwestycji: 31.07.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 54.552,96 zł

MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO

Nazwa zadania: Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Opis inwestycji: Celem projektu jest przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń. W ramach przedmiotowego projektu Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego otrzymała: 13 laptopów, 12 tabletów, 8 zestawów komputerowych, 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny.

 

2019

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290820W WĘGRZYNOWO - ARCISZEWO STARE

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 990 m i szerokości 4,6 m na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, przepusty i oczyszczono rowy.

Data zakończenia inwestycji: 31.10.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 373.930,01 zł

UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano adaptację budynku zajmowanego wcześniej przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi oraz zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Prace budowlane obejmowały: roboty sanitarne (m.in. wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, biały montaż, wymiana grzejników), roboty elektryczne (m.in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie monitoringu, montaż lamp oświetleniowych), roboty budowlane (m.in. wykonanie ścian działowych, malowanie ścian, docieplenie ścian, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej). W skład pierwszego wyposażenia wchodzą: sprzęt AG, sprzęt RTV, meble oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych.

Data zakończenia inwestycji: 20.01.2020 r.

Wartość inwestycji brutto: 636.034,36 zł

ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA POTRZEB GMINY MAŁA WIEŚ

Nazwa zadania: Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś

Opis inwestycji:

W ramach realizacji zadania zakupiono ciągnik rolniczy typu ZETOR PROXIMA CL 90

Data zakończenia inwestycji: 24.09.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 192.702,60 zł

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ W MAŁEJ WSI WZDŁUŻ UL. MARII KONOPNICKIEJ

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej

Opis inwestycji:

W ramach realizacji zadania wykonano:

 1. sieć wodociągową Ø160PE od istniejącego wodociągu Ø160 zlokalizowanego w ulicy Słowackiego wzdłuż ulicy Konopnickiej zakończoną nadziemnym hydrantem dn 80,
 2. sieć kanalizacji sanitarnej Ø200PVC wzdłuż ulicy Konopnickiej z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Konopnickiej oraz montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1200 żelbetowych.

Data zakończenia inwestycji: 29.07.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 136.749,48 zł

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W PODGÓRZU

Nazwa zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano – Otwartą Strefę Aktywności w Podgórzu (zakup, dostawa i montaż urządzeń), która składać się będzie z siłowni plenerowej (biegacz, orbitrek, wyciskanie+wyciąg, twister+steper, wahadło+odwodziciel, wioślarz) oraz strefy relaksu (stół do tenisa stołowego, urządzenie do gry w kółko i krzyżyk, 4 ławki z oparciem, tablica informacyjna regulaminowa i stojak na rowery)

Data zakończenia inwestycji: 05.12.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 51.217,20 zł

REWITALIZACJA SKWERKU PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Rewitalizacja skwerku przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania rozebrano istniejący betonowy murek okalający skwerek oraz wykonano nowe ogrodzenie z pustaków piaskowych, ponadto zakupiono i zamontowano: urządzenie do gry w kółko i krzyżyk (1 szt.), kosz na śmieci (2 szt.), ławki parkowe (6 szt.), stojak rowerowy (1 szt.) oraz lampę solarną (1 szt.).

Data zakończenia inwestycji: 31.12.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 34.726,43 zł

ADAPTACJA POMIESZCZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAŁEJ WSI PRZEZNACZONEGO DO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW PRZEZ UCZNIÓW (STOŁÓWKA)

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)

Opis inwestycji: Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)

Data zakończenia inwestycji: 26.08.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 20.089,71 zł

ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W MAŁEJ WSI

Nazwa inwestycji: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi.

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano obiekt małej architektury – plac zabaw składający się z urządzenia wielofunkcyjnego tj. placu zręcznościowego.

Wartość inwestycji brutto: 17.823,57 zł

Data zakończenia inwestycji: 11.12.2019 r.

WYKONANIE MONITORINGU WOKÓŁ KOMPLEKSU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MAŁEJ WSI

Wykonanie monitoringu wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano monitoring wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi.

Wartość inwestycji brutto: 19.612,07 zł

Data zakończenia: 19.11.2019 r.

WYKONANIE OGRODZENIA DLA OSP W ZAKRZEWIE KOŚCIELNYM

Nazwa zadania: Zakup dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą przesuwną oraz furtką dla OSP w Zakrzewie Kościelnym

 Opis inwestycji: W zamach realizacji zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano ogorzenie panelowe wraz z bramą przesuwną i furtką.

Data zakończenia inwestycji: 31.12.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 19.224,90 zł

ZAKUP DESZCZOWNI DLA POTRZEB GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO IM. RAFAŁA KOZICKIEGO W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Zakup deszczowni dla potrzeb gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono deszczownię LEADER 32/70 ORMA bębnową przewoźną.

Data zakończenia inwestycji: 10.07.2019 r.

Wartość inwestycji brutto: 10.010,00 zł

 

2018

ADAPTACJA PARTERU BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 17 W MAŁEJ WSI NA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

Nazwa zadania: Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania budynek szkolny przy ul. Kochanowskiego 17 (część parteru) został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.

Wartość inwestycji brutto: 912.563,40 zł

Data zakończenia: 30.08.2018 r.

Źródło finansowania: Budżet Gminy

PRZEBUDOWA UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO, UL. MARII DĄBROWSKIEJ, UL. JANA III SOBIESKIEGO W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Jana III Sobieskiego w Małej Wsi

Opis inwestycji:

 • Jana Kochanowskiego: ułożenie nawierzchni bitumicznych wraz z frezowaniem, regulacja pionowa wpustów i studzienek kanalizacyjnych (od Płońskiej do Warszawskiej)

Długość odcinka: 349,0 m

 • Jana III Sobieskiego: wykonanie chodnika (odcinek od Warszawskiej do Kochanowskiego), ułożenie nawierzchni bitumicznych (od Warszawskiej do Kolbego)

Długość odcinka: 150,0 m

 • Św. M. Kolbego: ułożenie nawierzchni bitumicznych, regulacja studzienek kanalizacyjnych (od Płońskiej do Sobieskiego)

Długość odcinka: 201,0 m

 • M. Dąbrowskiej: wykonanie podbudowy z kruszywa, regulacja studzienek kanalizacyjnych, ułożenie nawierzchni bitumicznej.

Długość odcinka: 130,0 m

Łączna długość przebudowanych dróg: – 830,0 m

Data zakończenia inwestycji: 07.06.2018 r.

Wartość inwestycji brutto: 403.062,32 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290811W RELACJI MAŁA WIEŚ – ŚCIBOROWO W M. MAŁA WIEŚ O DŁUGOŚCI 1,252 KM

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 290811W w relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km

Opis inwestycji: W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,252 km, szerokości 5,0 m i 4,5 m poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.

Data zakończenia inwestycji: 14.05.2018 r.

Wartość inwestycji brutto: 374.002,22 zł

 Źródło finansowania: Budżet Gminy – 174.003,22 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 199.999,00 zł

ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁA WIEŚ

Gmina Mała Wieś przekazała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 163.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małej Wsi.

Zakup samochodu został sfinansowany również z następujących źródeł:

– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł

– dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 130.000,00 zł

– dotacja ze środków Państwowej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w wysokości 118.000,00

– środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi: 2.000,00 zł

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ORSZYMOWIE

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonany zostanie I etap tj. budowę budynku świetlicy wiejskiej w Orszymowie (stan surowy otwarty).

Wartość inwestycji brutto: 262.424,50 zł

Data zakończenia: 18.10.2018 r.

Źródło finansowania: Budżet Gminy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NAKWASIN

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego na długości 900 m i szerokości 4,5 m.

Wartość inwestycji brutto: 167.063,00 zł

Data zakończenia inwestycji: 28.09.2018 r.

Źródło finansowania: Budżet Gminy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290826W PODGÓRZE – WÓLKA STARZYŃSKA

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 990,0 m, szerokości 5,0 m.

Data zakończenia inwestycji: 29.08.2019r.

Wartość inwestycji brutto: 153.026,83 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

PRZEBUDOWA UL. TOPOLOWEJ MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku
161 m, szerokości zmiennej 4,5 m i 5,0 m, zjazdy i chodniki, oznakowanie poziome i pionowe

Data zakończenia inwestycji: 09.01.2018 r.

Wartość inwestycji brutto: 115.237,88 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290816W PERKI – NIŹDZIN

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 200 m, szerokości 5,0 m, począwszy od  drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno 200 metrów drogi gminnej Nr 290816W w kierunku Niździna)

Data zakończenia inwestycji: 28.09.2018 r.

Wartość inwestycji: 47.818,16 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA BOISKU SPORTOWYM IM. RAFAŁA KOZICKIEGO W MAŁEJ WSI

Nazwa zadania: Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach

Opis inwestycji: zakupiono pompę głębinową na SUW w Przykorach

Wartość inwestycji brutto: 10.267,81 zł

Źródła finansowania: Budżet Gminy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHYLIN

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHYLIN

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zostanie wykonany I etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego na długości 450,0 m, szerokości 3,5 m.

Wartość inwestycji brutto: 51.500,00 zł

Data zakończenia: w trakcie realizacji

Źródło finansowania: Budżet Gminy

BUDOWA DROGI GMINNEJ ORSZYMOWO – LASOCIN

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej na odcinku długości 1,320 km, szerokości 3,6 m poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego

Data zakończenia: prowadzone jest postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy

Planowana wartość inwestycji brutto: 603.753,10 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy 503.753,10 zł, 100.000,00 zł – dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

ROZWÓJ OZE W GMINACH WIEJSKICH POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Nazwa zadania: Rozwój OZE w gminie Mała Wieś poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii

Opis inwestycji: Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork – Osada i Gozdowo. W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Mała Wieś wykonane zostało 14 sztuk instalacji solarnych i 24 sztuki instalacji fotowoltaicznych (budynki mieszkalne) oraz jedna instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi).

Planowana wartość inwestycji: 954.662,64 zł

Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Konkurs Nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17 – 678.148,00 zł

ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA W DZIERŻANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ORAZ DOBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania w 2018 r. wykonany zostanie II etap zadania obejmujący m.in. prace termomodernizacyjne budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianki działowe.

Planowana wartość inwestycji: 180.418,58 zł 

Źródła finansowania: Budżet Gminy – 154.018,58 zł, środki finansowe pochodzące z  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – 26.400,00 zł

DOBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĘGRZYNOWIE

Nazwa zadania: Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zostanie dobudowane pomieszczenie gospodarcze do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Data zakończenia: inwestycja w trakcie realizacji

Planowana wartość inwestycji brutto: 34.839,64 zł

Źródła finansowania: Budżet Gminy

 

2017

Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

Nazwa zadania: Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

Opis inwestycji: W wyniku realizacji zadania na działkach o nr. ewid. 111/1  i 112 położonych w obrębie geodezyjnym 0014 Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś powstał kompleks sportowy w skład którego wchodzą: boisko główne o nawierzchni trawiastej, boisko treningowe o nawierzchni trawiastej  i boisko do gry w piłkę siatkową  o nawierzchni piaszczystej.

Szczegółowy zakres robót budowlanych:

 1. Roboty rozbiórkowe
 2. Roboty ziemne
 3. Wykonanie płyty boiska głównego
 4. Wyposażenie boiska głównego
 5. Wykonanie boiska treningowego
 6. Wyposażenie boiska do siatkówki
 7. Wykonanie chodnika i parkingu
 8. Wykonanie ogrodzenia
 9. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
 10. Zakup i montaż tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu

Data zakończenia inwestycji: 22.09.2017 r.

Wartość inwestycji brutto: 750.991,73 zł.

Źródło finansowania: Budżet Gminy- 483.091,73 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 r. (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ) w wysokości 267.900,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 3.483,5 m3, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego łamanego, oznakowanie, stalowe bariery ochronne oraz tablicę informacyjną.

Data zakończenia inwestycji: 31.10.2017 r.

Wartość inwestycji brutto: 420.902,91 zł.

Źródło finansowania: Budżet Gminy- 270.902,91 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 150.000,00 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano I etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostały na południowym skrzydle budynku szkoły z wejściem głównym od strony zachodniej – zachodnia i wschodnia ściana na całej powierzchni.

Szczegółowy zakres prac: Roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian i fundamentów, roboty uzupełniające, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, malowanie dachu.

Data zakończenia inwestycji: 13.09.2017 r.

Wartość inwestycji brutto: 124.350,77 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio

Nazwa zadania: Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono mikrobus 9-cio miejscowy specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim).

Data zakończenia inwestycji: 18.12.2017 r.

Wartość inwestycji brutto: 118.980,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy- 26.320,00 zl, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 72.660,00 zł oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości: 20.000,00 zł.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu

Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres prac:

 1. Zdjęcie dachu-wiązary drewniane wraz z pokryciem dachowym (papa),
 2. Rozebranie szczytów budynku,
 3. Rozebranie zniszczonej warstwy muru,
 4. Wykonanie nowego wieńca obwodowego wraz z nadprożami nad otworami w ścianach zewnętrznych,
 5. Montaż wiązarów dachowych,
 6. Wymurowanie nowych szczytów budynku,
 7. Przemurowanie komina pod dachem,
 8. Pokrycie dachu blacho dachówką,
 9. Wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rur spustowych i rynien.

Data zakończenia inwestycji: 02.08.2017r.

Wartość inwestycji brutto: 76.530,34 zł.

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powiększono kotłownie poprzez budowę nowej ściany zewnętrznej w celu dostosowania pomieszczenia kotłowni do normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe-wymagania”.

Data zakończenia inwestycji: 19.12.2017 r.

Wartość inwestycji brutto: 25.704,37 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 384/6 położonej w m. Mała Wieś

Nazwa zadania: Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 384/6 położonej w m. Mała Wieś.

Opis inwestycji:  W ramach realizacji zadania została zakupiona nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewid. działki 384/6 o pow. 16,4836 ha, położona w obrębie geodezyjnym Mała Wieś, w miejscowości Mała Wieś. Prawo własności do gruntu działki nr ewid. 384/6 nabyte zostało Aktem notarialnym Rep. A-3098/2017 z dnia 19.10.2017 r.

Data zakończenia inwestycji:19.10.2017r.

Wartość robót brutto: 22.909,49 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40

Nazwa zadania: Zakup eksponatu – lokomotywa spalinowa WLS40

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono lokomotywę spalinową wąskotorową, niesprawną WLS40 o nr. fabrycznym 946, rok budowy 1959 w celu upamiętnienia jeszcze nie tak dawno działającej cukrowni w Małej Wsi.

Data zakończenia inwestycji:13.04.2017 r.

Wartość robót brutto:19.680,00 zł

Źródło finansowania : Budżet Gminy.

Budowa Placu Zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi

Nazwa zadania: Budowa Placu Zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie do zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Data zakończenia inwestycji: 18.12.2017 r.

Wartość inwestycji brutto: 15.300,00 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Mała Wieś.

Budowa altany przy świetlicy wiejskiej

Nazwa zadania: Budowa altany przy świetlicy wiejskiej

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano altanę przy budynku świetlicy wiejskiej w Lasocinie o wymiarach: 6 m x 11 m, która została posadowiona na nawierzchni wykonanej z kostki brukowej.

Data zakończenia inwestycji: 28.12.2017r.

Wartość inwestycji brutto: 10.908,27 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Lasocin.

Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś

Nazwa zadania: Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś

Opis inwestycji: W skład zestawu multimedialnego wchodzi:

 1. TV Panasonic TX-58EX703E 58’’
 2. Bezprzewodowy transmiter do 30m HDMI
 3. Komputer z oprogramowaniem Ceremonia
 4. Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem

Data zakończenia inwestycji: 15.12.2017r.

Wartość inwestycji brutto: 9.997,44 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Zakup rozsiewacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg

Nazwa zadania: Zakup rozsiewacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg.

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono rozsiewacz RCW-3 , rok produkcji: 1990. Urządzenie te służy do posypywania soli i piasku.

Data zakończenia inwestycji: 27.11.2017r.

Wartość inwestycji brutto: 8.030,00 zł.

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś

Nazwa zadania: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt ratowniczo- gaśniczy dla OSP Mała Wieś.

Data zakończenia inwestycji: 25.07.2017r.

Wartość zadania brutto: 7.500,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy – 2.500,00 zł , Dofinansowanie z Powiatu Płockiego – 5.000,00 zł

Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach

Nazwa zadania: Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach

Data zakończenia inwestycji: 21.09.2017r.

Wartość inwestycji brutto: 5.000,00 zł.

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Nowe Święcice i Stare Święcice.

Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi

Nazwa zadania: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi

Opis inwestycji: W wyniku realizacji zadania zakupiono agregat prądotwórczy trójfazowy Diesel 400V o mocy 8,5 kW.

Data zakończenia inwestycji: 14.12.2017 r.

Wartość inwestycji brutto: 5.000,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną

Nazwa zadania: Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną.

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania została zakupiona nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewid. działki 100/4 o pow. 0,0365 ha położona w obrębie geodezyjnym Węgrzynowo w miejscowości Węgrzynowo, została nabyta pod drogę wewnętrzną.

Prawo własności do działki nr ewid. 100/4 nabyte zostały Aktem Notarialnym Rep. A-2379/2017 z dn. 16.08.2017r. Zakupiona nieruchomość stanowi żwirową drogę gruntową.

Data zakończenia inwestycji: 16.08.2017r.

Wartość inwestycji brutto: 2.298,10 zł.

Źródło finansowania: Budżet Gminy.

 

2016

Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin

Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej Święcice – Liwin

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej na długości 966m, szerokości 4m, obustronne pobocza i zjazdy z mieszanki kamiennej.

Wartość inwestycji brutto: 193.908,95 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy- 123.908,95 zł., Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 70.000,00 zł

Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

Nazwa inwestycji: Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano ścieżkę pieszą oraz parking dla samochodów osobowych i autobusów na działce o nr ewid. 176/4 położonej w  Małej Wsi dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

Wartość zadania: 51.926,93 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Władysław Jagiełły

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Władysław Jagiełły

Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi”. Rozbudowana sieć służy do zasilania w wodę oraz odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości położonych w sąsiedztwie pasa drogowego działki nr ewid. 322/31.

Wartość inwestycji brutto: 52.572,38 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Nazwa zadania: Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu”. Zadanie polegało na zakupie, dostawie i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu min. 300kg, sterowanej elektronicznie, do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu.

Wartość inwestycji brutto: 42.164,40 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi

Nazwa zadania: Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi

Opis inwestycji: Gmina Mała Wieś przekazała dotację celową na zakup samochodu (karetki) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Wartość inwestycji brutto: 40.000,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej

Nazwa zadania: Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej

Opis inwestycji: Dokonano wymiany 4 studni kanalizacyjnych na istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi. Studnie kanalizacyjne PCV Ø 425 zastąpiono studniami rewizyjnymi wykonanymi z kręgów żelbetonowych Ø 1200 z kręgiem dennym.

Wartość zadania: 38.656,50 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Nazwa zadania: Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy o następujących parametrach: moc grzewcza – 100kW, korpus wykonany z blachy 8 mm, wyjście do komina o średnicy 203/220, sterownik Optima 3050, drzwiczki wodne zasilane pompą c.c., dwa podajniki firmy Eko-Pal.

Wartość zadania: 23.300,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, w tym: sprzęt komputerowy  (2 zestawy komputerowe, laptop), zestaw kina domowego i  wertykale.

Wartość inwestycji brutto: 19.548,87 zł

Źródło finansowania: Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.548,87 zł z  rezerwy celowej Budżetu Państwa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie bojowe m.in. ubrania ochronne, buty specjalne, rękawice, hełmy.

Wartość inwestycji brutto: 23.996,75 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś.

Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Główczynie

Nazwa zadania: Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w  Główczynie

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania dokonano zakupu dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w  Główczynie

Wartość inwestycji brutto: 18.713,18 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Nazwa zadania: Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia zrealizowano w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie”.

Wartość inwestycji brutto: 11.900,00 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Węgrzynowo.

Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

Nazwa zadania: Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

Opis inwestycji: W ramach realizacji inwestycji zakupiono samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych

Wartość inwestycji brutto: 9.919,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś

Nazwa zadania: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś

Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia zrealizowany został w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych”. Podjazd został wykonany z konstrukcji stalowej z podestem z systemowych krat i obustronnymi poręczami

Wartość inwestycji brutto: 9.000,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Wykonanie piłkochwytów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie

Nazwa zadania: Wykonanie piłkochwytów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zamontowano jednostronne piłkochwyty wysokości 5m, szerokości 16m.

Wartość inwestycji brutto: 8.000,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Budowa przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Nazwa zadania: Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji inwestycji wykonano I etap zadania- przyłącze wodociągowe

Wartość inwestycji brutto: 7 047,46 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej

Nazwa zadania: Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono używaną kosiarkę o następujących parametrach: silnik oryginalny LOMBARDHINI 3 cylindrowy diesel, 25 koni skrzynia biegów hydrostatyczna (płynna regulacja prędkości jazdy), napęd silnik hydrauliczny, zespół tnący – hydraulicznie podnoszony – szerokość koszenia 1,5 m z regulacja wysokości koszenia.

Wartość inwestycji brutto: 7.000,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Doposażenie OSP Podgórze poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi

Nazwa zadania: Doposażenie OSP Podgórze poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono obuwie taktyczne specjalne i lizaki tarcze bez podświetlania.

Wartość inwestycji brutto: 6.997,00 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Podgórze.

Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Nazwa zadania: Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Wartość inwestycji brutto: 6.885,58 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą

Nazwa zadania: Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano chodnik o szerokości 1,20 m i długości 35,30 m z kostki betonowej.

Wartość inwestycji brutto: 5.387,72 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. ( Sołectwo Zakrzewo Kościelne i Podgórze Parcele)

Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy

Nazwa zadania: Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania została zakupiona przyczepka do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy.

Wartość inwestycji brutto: 3.871,50 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś)

 

2015

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Nazwa zadania: Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Opis inwestycji: Budynek po byłej szkole podstawowej w Starych Święcicach został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania nowo utworzonej jednostki organizacyjnej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wartość inwestycji brutto: 774.624,67 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy: 42.104,67 zł Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (w tym: rezerwa celowa Budżetu Państwa 632.520,00 zł, budżet Wojewody Mazowieckiego 100.000,00 zł) – 732.520,00 zł

Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi

Nazwa zadania: Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania budynek po byłym Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Wsi został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Dzienny Dom Senior – WIGOR prowadzi działalność skierowaną do 15 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo .

Wartość inwestycji brutto: 308.003,56 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy- 87.005,91 zł oraz zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) w wysokości 220.997,65 zł

Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 980 m i szerokości 4,25 m oraz obustronne pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego.

Wartość inwestycji brutto: 188.168,67 zł.

Źródła finansowania: Budżet Gminy 101.944,77 zł, Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 86.223,90 zł

Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu

Nazwa zadania: Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powstały place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu, które wyposażono w następujące urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka – ptasie gniazdo, karuzela, sprężynowiec, huśtawka wagowa, piaskownica, dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników place zabaw zostały ogrodzone i pokryte bezpieczną nawierzchnią dostosowaną do zamontowanych urządzeń.

Wartość inwestycji brutto: 150.897,63 zł

Źródło finansowania: Zadanie zostało w 100% sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu – z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Nazwa zadania: Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu – z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Opis inwestycji: Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: ułożenie płytek podłogowych i ściennych, tynkowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji wodociągowo – sanitarnej, biały montaż, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia.

Wartość inwestycji brutto: 58.000,01 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy- 37.791,67 zł, fundusz sołecki Sołectwa Nowe Święcice i Sołectwa Stare Święcie na 2015 r. – 20.208,34 zł

Budowa siłowni zewnętrznej w Malej Wsi

Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w Malej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania powstała siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Siłownia zewnętrzna została wyposażona w następujące urządzenia: orbitrek wolnostojący, wioślarz wolnostojący, prasa nożna + pylon, twister + wahadło, koło tai chi, biegacz wolnostojący, wyciskanie siedząc + wyciąg górny + pylon, poręcze równoległe, ławka + drabinka + pylon, regulamin.

Wartość inwestycji brutto: 31.503,38 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy- 11.821,38 zł, Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.682,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano plac zabaw wyposażony w bezpieczną nawierzchnię (darń, piasek) oraz zamontowano urządzenia: zestaw ze zjeżdżalnią, bujak konik, zestaw ze ścianką wspinaczkową, huśtawka podwójna, piaskownica (wraz z dostawą piasku).

Wartość inwestycji brutto: 27.793,47 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach  funduszu sołeckiego na 2015 r. – Sołectwo Mała Wieś

Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej spółki Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś

Nazwa zadania: Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej spółki Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś

Wartość inwestycji brutto: 19.998,66 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi

Nazwa zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i podbudowy, demontaż istniejących rur kanalizacyjnych, montaż rur kanalizacyjnych PCV, montaż studzienki kanalizacyjnej, odtworzenie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.

Wartość inwestycji brutto: 16.367,17 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

Opis inwestycji: Wykonano zabudowę pożarniczą samochodu FORD TRANSIT KOMBII m.in. mocowania na dachu, zabudowę pod sprzęt, montaż oświetlenia.

Wartość inwestycji brutto: 15.860,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

Nazwa zadania: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi

Wartość inwestycji brutto: 16.000,00 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo

Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw dla dzieci w Dzierżanowie w urządzenie linarne – pajęczyna, zestaw sprawnościowy oraz ogrodzenie.

Wartość inwestycji brutto: 14.398,20 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.– Sołectwo Dzierżanowo

Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka podwójna, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy.

Wartość inwestycji brutto: 14.391,00 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.– Sołectwo Orszymowo

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu

Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw dla dzieci w Podgórzu w urządzenie zabawowe – auto oraz zestaw sprawnościowy.

Wartość inwestycji brutto: 12.487,24 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.- Sołectwo Podgórze, Chylin i Zakrzewo Kościelne.

Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu

Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu.

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano zabudowę samochodu pod następujący sprzęt ratowniczy: klucze do hydrantu, maszt oświetleniowy, kanistry, motopompę szlamową, motopompę PO5, przegrody na węże, węże ssawne, prądownice, rozdzielacz, agregat prądotwórczy, piłę spalinową itp.

Wartość inwestycji brutto: 10.000,00 zł

Źródła finansowania: Wydatek poniesiono w ramach środków funduszu sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Podgórze.

Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia

Nazwa zadania: Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania wykonano dwa etapy:

 • Etap I – przygotowanie zajezdni autobusowej w Chylinie pod utwardzenie tj. korytowanie i wywóz urobku, ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej przy zajezdni autobusowej w Chylinie – 4.256,10 zł
 • Etap II – dostawa, transport i wbudowanie kruszywa betonowo – ceglanego w ilości 115 ton – 4.243,50 zł

Wartość inwestycji brutto: 8.499,60 zł

Źródła finansowania: Budżet Gminy, Wydatek poniesiono w ramach funduszu    sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Chylin.

Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego

Nazwa zadania:  Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania zakupiono beczkę asenizacyjną 3.100 litrów z osprzętem (wał przekaźnika i przystawka rozbryzgowa)

Wartość inwestycji brutto: 7.300,00 zł

Źródło finansowania: Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. – Sołectwo Podgórze Parcele.

Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych

Nazwa zadania: Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych

Opis inwestycji: W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup, rejestrację oraz ubezpieczenie przyczepki samochodowej o następujących parametrach: marka – EXPANDER, typ – PS2000, rok produkcji – 2015.

Wartość inwestycji brutto: 3.866,50 zł

Źródła finansowania: Wydatek poniesiono w ramach Funduszu sołeckiego na 2015r. – Sołectwo Zakrzewo Kościelne.