Działania Gminy z Powiatem

2017
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960 W Mała Wieś-Niździn –Cieśle

Pomoc finansowa dla powiatu płockiego w formie dotacji celowej: 126.324,96 zł (50% wartości wykonanych robót budowlanych)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2952 W Wilczkowo- Bodzanów-Słupno

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2952 W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2960 W w stronę Węgrzynowa do SUR)

Udział Powiatu: Materiały budowlane do budowy chodnika

Udział Gminy: Wykonanie robót budowlanych na kwotę  78.720,00 zł

2016
Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 2960 W Mała Wieś-Niździn- Cieśle

Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 2960 W Mała Wieś – Niździn – Cieśle

Pomoc finansowa dla powiatu płockiego w formie dotacji celowej:- 74.534,31 zł (Udział Gminy)

Modernizacja drogi powiatowej NR 2960W Mała Wieś-Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+584 do km 4 + 713

Modernizacja drogi powiatowej NR 2960W Mała Wieś-Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+584 do km 4 + 713

Pomoc finansowa dla powiatu płockiego w formie dotacji celowej: 125 000,00 zł (Udział Gminy)